ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การพิมพ์ข้อความที่เสียหายหรือสัญลักษณ์พิเศษ

หากเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงข้อความที่เสียหายหรือสัญลักษณ์พิเศษ ให้ลองปฏิบัติดังนี้
 • เปลี่ยนภาษาไดรเวอร์เป็น PCL6 หากยังไม่ได้เป็นภาษานี้
  1. เปิด อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ในแผงควบคุม
   รูปภาพ : เมนูแผงควบคุม
  2. เลือกเครื่องพิมพ์และคลิกขวาที่เมาส์ เลือกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : เมนูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
  3. เลือกแท็บการตั้งค่าอุปกรณ์ คลิกที่รายการดรอปดาวน์ด้านข้างเพื่อเลือก PCL6
   รูปภาพ : เมนูคุณสมบัติเครื่องพิมพ์
  4. กดปุ่มนำไปใช้ และ OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ ดูคำแนะนำเพิ่มเติมใน "How to Uninstall/remove the Printer in Windows” (วิธีการถอนการติดตั้ง/นำเครื่องพิมพ์ออกจาก Windows)
 • ถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ปัจจุบันและติดตั้ง Universal Print Driver หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดู "How to Install the Universal Printer Driver in Windows” (วิธีการติดตั้ง Universal Printer Driver ใน Windows)
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ไปที่ support.hp.com

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย