ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การถ่ายภาพตลับหมึก HP ที่เสียหาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP InkJet และ LaserJet ทั้งหมดในละตินอเมริกา
ทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนได้โดยคุณจะต้องส่งภาพตลับหมึกของคุณที่เสียหายให้แก่ HP
ภาพตลับหมึกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  • เป็นไฟล์ .pdf, .jpg, .png, หรือ .doc โดยห้ามบีบอัดเป็น .zip หรือ .RAR
  • ภาพจะต้องไม่มีการเบลอและถ่ายในที่มีแสดงเพียงพอ
  • จะต้องถ่ายภาพทั้งหมดตามที่แจ้งขอสำหรับตลับหมึกของคุณ
  • ชื่อไฟล์ภาพทั้งหมดจะต้องติดฉลากให้ถูกต้อง
บันทึก
หากคำขอของคุณต้องการมีการเปลี่ยนตลับหมึกมากกว่าหนึ่งตัว คุณสามารถถ่ายภาพตลับหมึกหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย