ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700 - ข้อความ 'Out of Paper' ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เอกสารชุดนี้ใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750 เครื่องพิมพ์ 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764, 3772, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3788, 3789 และ 3790 All-in-One
ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟ Resume (การเรียกคืนข้อมูล) เปิดขึ้นมา ข้อความ Load Paper (ใส่กระดาษ) จะปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่รับกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ
ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟ Resume (การดำเนินการต่อ) ติดอยู่

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่เข้าไปใหม่

ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับ หรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น
 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน
 • รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดการทำงานหรือสำหรับ กระดาษหมด หรือ ใส่กระดาษ ที่จะปรากฏขึ้นก่อนใส่กระดาษใหม่
ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์อยู่ในสภาพดี และเรียงซ้อนในถาดถูกต้อง รวมทั้งเส้นทางกระดาษและถาดไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
 1. นำกระดาษที่มีออกจากถาดป้อนกระดาษ
 2. นำกระดาษที่งอ ยับหรือฉีกขาดออกจากปึกกระดาษ
 3. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดป้อนกระดาษหรือไม่ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกระดาษในการล็อคเข้ากับลูกกลิ้งดึงกระดาษ กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษได้
 4. ใช้สองมือจับปึกกระดาษ จากนั้นกดที่ของด้านล่างของปึกบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
 5. ใส่ปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าให้ชิดกับกระดาษ
  เลื่อนตัวปรับความกว้างให้ชิดติดกับขอบกระดาษ
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 2. ยกถาดป้อนกระดาษและส่วนรองเสริมถาดป้อนกระดาษขึ้น
  การยกถาดป้อนกระดาษและส่วนรองเสริมถาดป้อนกระดาษขึ้น
 3. ยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษค้างไว้
  บันทึก
  อย่านำแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษออกมา แถบป้องกันถาดป้อนกระดาษช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกหล่นในเส้นทางกระดาษและทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
 4. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อช่วยส่องเข้าไปด้านใน
  ลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 5. ชุบก้อนสำลีกับน้ำเล็กน้อย จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 6. กดแผ่นผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 7. ปลดล็อคแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษ
 8. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 9. เสียบสายไฟและสายต่ออื่น ๆ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งข้อผิดพลาดยังมีอยู่แม้ว่าจะไม่มีปัญหาการป้อนกระดาษก็ตาม รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์
 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 3. รอ 60 วินาที
 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยตรง
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย