ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700 - ข้อความ 'Out of Paper' ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่นต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3720 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3721 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3722 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3730 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3732 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3733 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3735 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3752 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3755 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3758 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3776 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3778 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3786 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3787 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3788 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One
ไอคอน Error, Paper Error และไฟ Resume ติดสว่าง และข้อความ Load Paper (ใส่กระดาษ) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ
รูปภาพ : ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟ Resume (การดำเนินการต่อ) ติดอยู่
ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟ Resume (การดำเนินการต่อ) ติดอยู่

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่เข้าไปใหม่

ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับ หรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น
 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน
 • รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดงานพิมพ์ หรือแสดงข้อความ Out of paper (กระดาษหมด) หรือ Load Paper (ใส่กระดาษ) ก่อนใส่กระดาษเข้าไปใหม่
ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์อยู่ในสภาพดี และเรียงซ้อนในถาดถูกต้อง รวมทั้งเส้นทางกระดาษและถาดไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
 1. นำกระดาษที่มีออกจากถาดป้อนกระดาษ
 2. นำกระดาษที่งอ ยับหรือฉีกขาดออกจากปึกกระดาษ
 3. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดป้อนกระดาษหรือไม่ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกระดาษในการล็อคเข้ากับลูกกลิ้งดึงกระดาษ กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษได้
 4. ใช้สองมือจับปึกกระดาษ จากนั้นกดที่ของด้านล่างของปึกบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
 5. ใส่ปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าให้ชิดกับกระดาษ
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  เลื่อนตัวปรับความกว้างให้ชิดติดกับขอบกระดาษ
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 2. ยกถาดป้อนกระดาษและส่วนรองเสริมถาดป้อนกระดาษขึ้น
  การยกถาดป้อนกระดาษและส่วนรองเสริมถาดป้อนกระดาษขึ้น
 3. ยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษค้างไว้
  บันทึก
  อย่านำแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษออกมา แถบป้องกันถาดป้อนกระดาษช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกหล่นในเส้นทางกระดาษและทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
 4. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อช่วยส่องเข้าไปด้านใน
  ลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 5. ชุบก้อนสำลีกับน้ำเล็กน้อย จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 6. กดแผ่นผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 7. ปลดล็อคแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษ
 8. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 9. เสียบสายไฟและสายต่ออื่น ๆ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งข้อผิดพลาดยังมีอยู่แม้ว่าจะไม่มีปัญหาการป้อนกระดาษก็ตาม รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย