ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra - ข้อความ 'Out of Paper' ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104a, M104w, LaserJet Pro MFP M130a, M130fn, M130fw, M130nw, M132a, M132nw, M132fn, M132fp, M132fw, M132snw, LaserJet Ultra M106w, LaserJet Ultra MFP M134a และ M134fn
ระหว่างการพิมพ์ ถ่ายสำเนาหรือสแกน เครื่องพิมพ์ไม่ยอมป้อนกระดาษจากถาดป้อนกระดาษหรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) เครื่องอาจเกิดเสียงเหมือนกำลังพิมพ์งาน แต่ไม่มีกระดาษเคลื่อนผ่าน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย