ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP - การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ HPNA ขาดหายหลังผ่านไป 2 - 10 นาที

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตไร้สายบางรุ่นที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ผ่านมาตรฐาน Home Phoneline Networking Alliance (HPNA)
เครื่องพิมพ์ขาดการเชื่อมต่อไร้สายหลังเชื่อมต่อไปเพียง 2 - 10 นาที ระหว่างนี้ ไฟเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์จะติดค้าง แต่เกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น:
 • งานพิมพ์ค้างในคิวพิมพ์
 • เครื่องพิมพ์แจ้งเป็นออฟไลน์ใน Windows หรือ Mac OS/OS X
 • ไม่พบเครื่องพิมพ์ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 • ไม่สามารถสั่งพิมพ์หรือสแกน
ปัญหานี้พบว่าเกิดขึ้นกับเกตเวย์ต่อไปนี้ที่รองรับ HPNA:
 • ATT 5268AC
 • CenturyLink C2000T
 • CenturyLink C2100T
 • Home Hub 2000
 • MTS 5768N-110
กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์บางรุ่นที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเราเตอร์ที่ใช้ระบบความปลอดภัย HPNA
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จากเว็บไซต์ HP

ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์ HP และติดตั้งผ่านสาย USB
 1. หากไฟเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์ติดสว่าง ให้กดที่ปุ่มไร้สายเพื่อปิดการทำงาน
 2. ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ จากนั้นกรอกเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
 3. เลือกระบบปฏิบัติตามของคุณตามความเหมาะสม
 4. หลังจากดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้ต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และรอให้ Windows สิ้นสุดการจัดทำรายการอุปกรณ์ใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 5. คลิก Firmware (เฟิร์มแวร์) จากนั้นคลิก Download (ดาวน์โหลด)
  หากไม่พบหัวข้อ Firmware (เฟิร์มแวร์) แสดงว่าไม่มีข้อมูลอัพเดตสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในตอนนี้ ข้ามไปขั้นตอนถัดไปเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์จากแผงควบคุม
 6. คลิก Use HP Download and Install Assistant (Recommended) (ใช้ HP Download and Install Assistant - แนะนำ) คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นคลิก Install now (ติดตั้งตอนนี้)
 7. เมื่อหน้าต่าง HP Printer Update ปรากฏขึ้น ให้ดูว่าซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้นหรือไม่
  • หากซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกัน จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)
  • หากซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้น แต่สถานะเป็น 'not applicable’ (ไม่เกี่ยวข้อง - เป็นแถบสีเทา) แสดงความเครื่องพิมพ์ติดตั้งข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากเว็บไซต์อยู่แล้ว คลิก Cancel (ยกเลิก) จากนั้นข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อลองอัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดเพิ่มเติมจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  • หากซีเรียลนัมเบอร์ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ายูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สามารถค้นหาข้อมูลอัพเดตสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะต้องตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
  รูปภาพ : การอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ (แสดงเวอร์ชั่น Windows)
   หน้าต่างยูทิลิตี้ HP Printer Update จะแสดงซีเรียลนัมเบอร์ที่เลือกไว้สำหรับ HP OfficeJet 4650 และแถบแสดงการทำงานระบุว่ากำลังทำการอัพเดต
 8. หลังจากอัพเดตเสร็จสิ้น คลิก OK (ตกลง)
 9. หากคุณใช้ Windows เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้ลบไดร์เวอร์ USB ที่ Windows ติดตั้งไว้:
  1. ค้นหา Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จาก Windows จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากผลการค้นหา
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ USB ที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก Remove Device (ลบอุปกรณ์)
 10. ปลดสาย USB จากเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 11. กดที่ปุ่มไร้สายที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สายของคุณ
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ และคุณสามารถสแกนและพิมพ์งานได้หลังผ่านไป 10 นาที แสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณและใช้งานได้เป็นเวลา 2 - 10 นาที ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูว่ามีข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ผ่านบริการทางเว็บหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาอื่น

เครื่องพิมพ์ไม่รองรับกับ HPNA และการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ใช้แนวทางเผื่อเลือกต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ต่อไปได้
 • หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อ Ethernet ให้ปิดเครือข่ายไร้สาย จากนั้นต่อเครื่องพิมพ์กับเกตเวย์โดยใช้สายสัญญาณเครือข่าย
 • ต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ขั้นตอนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะส่งผลต่อฟังก์ชั่นอย่าง ePrint และระบบการจ่ายหมึกในทันที (ถ้ามี)
 • ล็อกอินเข้าไปที่หน้ากำหนดโครงร่างการทำงานของเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราเซอร์ และปิด HPNA อย่าปิด HPNA หากสายโคแอกเชียลต่ออยู่กับพอร์ต HPNA เราเตอร์ต่อไปนี้มีระบบปิดการทำงานอยู่ด้วย: ATT 5268AC, CenturyLink C2100T, CenturyLink C2000T และ MTS 5768N-110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือจากเอกสารกำกับเราเตอร์
 • หากเราเตอร์รองรับเครือข่าย guest ให้ต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย guest เราเตอร์ต่อไปนี้รองรับเครือข่าย guest: Home Hub 2000 ATT 5268AC.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย