ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700 All-in-One
ตรวจสอบเอกสารชุดนี้เพื่อดูรายละเอียดด้านเทคนิค เช่น เลขรุ่น เงื่อนไขทางระบบ ความเร็วในการพิมพ์ ประเภทการเชื่อมต่อ ขนาด ตลับหมึก การจัดการกระดาษและรายละเอียดทางเทคนิคในการพิมพ์
รูปภาพ : เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700 All-in-One
ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย