ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 - การใส่คืนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7720 Wide Format All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการใส่คืนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. กดด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่อง
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. นำตลับหมึกเปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคที่แคร่เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกติดตั้งผิดตำแหน่ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกการพิมพ์และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ตามมา
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่อื่น ๆ
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตลับหมึกที่ยื่นออกมาล้ำหน้าตลับหมึกอื่น หากมีตลับหมึกยื่นออกมา ให้กดเข้าไปจนล็อคเข้าที่
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย