ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7720 Wide Format All-in-One
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ในกล่อง ต่อสายไฟ ปรับตั้งค่าที่แผงควบคุม ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ 123.hp.com/OJP7720 เพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์การพิมพ์

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้ลอกเทป สติกเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
  การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
 3. ยกฝาสแกนเนอร์ขึ้น ดึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : การเปิดฝาปิดสแกนเนอร์และถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
  การนำวัสดุต่าง ๆ ออกจากสแกนเนอร์
 4. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 2: ต่อสายไฟและตั้งค่า

ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : การเสียบต่อสายไฟ
  การเสียบต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
 3. กำหนดค่าที่ต้องการจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยกดเลือกภาษาและประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการจากนั้นกดเลือก Yes (ใช่ ) เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
 4. เลือกวันที่และเวลาจากนั้นกดเลือก Yes (ใช่ ) เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP SETUP ที่จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
คุณต้องติดตั้งตลับหมึก SETUP ครั้งแรกที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดกับตลับหมึกขึ้น
 1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 2. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. แกะห่อหุ้มเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
 4. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้วงกลมสีหันเข้าหาตัว จากนั้นกดตลับหมึกไปข้างหน้าเข้าในช่องติดตั้งจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึก
  ใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 5. ติดตั้งตลับหมึกอื่น
 6. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากถาดกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษ U.S. letter หรือ A4 ลงไป
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก จากนั้นนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
  รูปภาพ : การเปิดถาดป้อนกระดาษ จากนั้นนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
  การเปิดถาดป้อนกระดาษ และนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 2. เปิดฝาครอบส่วนรองเสริมของถาด
  รูปภาพ : การเปิดฝาครอบส่วนรองเสริมของถาด
  การเปิดฝาครอบส่วนรองเสริมของถาด
 3. ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวโดยให้ขอบสั้นหันออกด้านหน้าและคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
    หมายเหตุ
  อย่าใส่กระดาษมากกว่าที่ระบุในแนวเส้นกำกับการเติมกระดาษ มีฉะนั้นกระดาษติดอาจเกิดขึ้น
  รูปภาพ : แนวเส้นกำกับการเติมกระดาษสำหรับถาดกระดาษ
  แนวเส้นกำกับการเติมกระดาษสำหรับถาดป้อนกระดาษ
 4. ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
 5. เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษในกรณีที่จำเป็น
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
  เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 6. ปิดฝาครอบส่วนรองเสริม สอดถาดป้อนกระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ จากนั้นหน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์ออกมาอัตโนมัติ
  รูปภาพ : ใส่ถาด1จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  การสอดถาดป้อนกระดาษออกกลับเข้าไปใหม่
 7. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดส่งรีไซเคิล
ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จาก 123.hp.com/JP7720 จากนั้น ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย