ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 - การใส่กระดาษ การ์ดและซองจดหมาย

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7720 Wide Format All-in-One
เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์บนกระดาษธรรมดาหรือกระดาษพิเศษ ใส่กระดาษธรรมดา กระดาษขนาด legal ซองแบบกำหนดเอง หรือบัตรดัชนีเช่น Hagaki ในเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันปัญหาการพิมพ์ อย่าใส่กระดาษหลายประเภทในถาดกระดาษหรือพยายามใส่กระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่
บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย