ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One
ขณะพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษ และข้อความ Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติด

ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
คุณอาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อทำงานบางขั้นตอนต่อไปนี้
รูปภาพ : ไฟฉาย
ภาพ: ไฟฉาย
หากตรวจสอบและนำกระดาษที่ติดออกจากแต่ละจุดของเครื่องพิมพ์แล้ว และยังเกิดข้อผิดพลาด ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
 • ก้อนสำลีสะอาดที่ไม่เป็นขุย
 • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)
หากคุณทำความสะอาดลูกกลิ้งที่เครื่องพิมพ์แต่ละส่วนแล้วและยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งอาจมีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ากระดาษติดแม้จะไม่มีกระดาษติดจริง (การแจ้งข้อบกพร่องล้มเหลว) รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจช่วยให้การแจ้งข้อบกพร่องผิดพลาดหายไป จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย