ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - ใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการพิมพ์และใส่ซองจดหมาย ใช้ถาด 1 เท่านั้นในการพิมพ์บนซองจดหมาย ถาด 1 บรรจุซองจดหมายได้สูงสุด 14 ซอง ขึ้นอยู่กับการออกแบบซองจดหมายและสภาพแวดล้อม
ในการพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ซองจดหมายลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว
พิมพ์ซองจดหมาย
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
    บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
    บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows 10 ให้เลือก Print (พิมพ์) ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน สำหรับ Windows 8, 8.1 และ 10 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป สำหรับไดรเวอร์ HP PCL-6 V4 แอปพลิเคชัน HP AiO Printer Remote จะดาวน์โหลดคุณสมบัติไดรเวอร์เพิ่มเติมเมื่อเลือก More settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
 3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมาย
 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ซองจดหมาย
 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน
การวางแนวซองจดหมาย
  บันทึก
เครื่องพิมพ์ไม่รองรับการพิมพ์สองด้านบนซองจดหมาย
ถาด
ขนาดซองจดหมาย
วิธีการใส่
ถาด 1
ซองจดหมาย #9, ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซองจดหมาย DL, ซองจดหมาย B5, ซองจดหมาย C5 (wallet), ซองจดหมาย C6
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
ซองจดหมาย B5, Japanese Envelope Chou #3, ซองจดหมาย C5 (pocket)
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ เปิดฝาพับด้านบน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย