ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Enterprise Color MFP 780, 785 - เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ (รุ่น 785zs เท่านั้น)

เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ (รุ่น 785zs เท่านั้น)
 1. เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
 2. ดึงมือจับสีบนตลับลวดเย็บกระดาษ แล้วดึงตลับลวดเย็บกระดาษออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 3. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษอันใหม่กลับเข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม และดันมือจับสีจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษเข้าไป
 4. ปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาที่เย็บกระดาษ

ประเทศ: Flag ไทย