ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise MFP 780, 785 - ภาพเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์และพอร์ตอินเตอร์เฟซ

มุมมองแผงควบคุม

หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยเลือกปุ่มหน้าหลัก
บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่มหน้าหลัก
 2. บริเวณแอปพลิเคชัน
 3. ปุ่ม รีเซ็ต
 4. ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อออก
 5. ปุ่มข้อมูล
 6. ปุ่มวิธีใช้
 7. เวลาปัจจุบัน
 8. ปุ่ม สำเนา
 9. จำนวนสำเนา
 10. ตัวแสดงหน้าของหน้าจอหลัก
 11. แป้นพิมพ์(รุ่น Flow เท่านั้น)
 12. พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่าย
 13. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (HIP)

วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์
สิ่งที่ควรทำ
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
แตะ
แตะรายการบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการหรือเปิดเมนูดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
แตะไอคอน การตั้งค่า เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน การตั้งค่า
ปัด
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวนอนเพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางด้านข้าง
ลากนิ้วจนกว่าแอปพลิเคชัน การตั้งค่า จะปรากฏขึ้น
เลื่อน
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้งเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลง เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
เลื่อนผ่านแอปพลิเคชัน การตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย