ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP ENVY 6200, 7100, 7800 Printers - Loading Paper, Cards, Envelopes

This document is for HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234, 6252, 6255, 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858, and 7864 All-in-One printers.
Load plain paper, legal size paper, photo paper, envelopes, and postcards in the paper tray.
  หมายเหตุ
To avoid printing issues, never load multiple types of paper in the paper tray or attempt to load paper while the printer is printing.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย