ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102-M106 - ความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M102w, M104w และ LaserJet Ultra M106w
HP มีความช่วยเหลือต่อไปนี้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย
วิดีโอแสดงการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
  • Windows:
  • Mac:
ค้นหาคีย์รหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย
ขณะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย คุณจะต้องทราบรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
การขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ LaserJet สำหรับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
  • ไปที่ Wireless Printer Setup (Windows) (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย)
  • ไปที่ Wireless Printer Setup (Mac) (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย
HP Wireless Printing Center
ไลบรารี่ทั้งหมดรองรับหัวข้อที่จัดทำไว้เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายโดยเฉพาะ เข้าไปที่ HP Wireless Printing Center.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย