ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise MFP - ตั้งค่าสแกนไปยัง SharePoint

บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย