ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - ยกเลิกงานทำสำเนา

ยกเลิกงานทำสำเนา
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • หากอยู่ระหว่างดำเนินงานทำสำเนา ให้สัมผัสที่ (Cancel (ยกเลิก)) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อยกเลิกงานได้ทุกเมื่อ
  • หากมีการใส่เอกสารต้นฉบับสำหรับงานไว้ในตัวป้อนเอกสาร ให้รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดทำสำเนา ก่อนที่จะนำสื่อออกจากตัวป้อนเอกสาร

ประเทศ: Flag ไทย