ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - กำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP ด้วยตัวเองจากแผงควบคุม

กำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP ด้วยตัวเองจากแผงควบคุม

ใช้เมนูแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าที่อยู่ IPv4, ซับเน็ตมาสก์ และดีฟอลต์เกตเวย์ด้วยตัวเอง
 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย) และจากนั้นสัมผัสที่หนึ่งในตัวเลือกดังต่อไปนี้:
  • Ethernet Settings (การตั้งค่าอีเทอร์เน็ต) (สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย)
  • Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย) (สำหรับเครือข่ายระบบไร้สาย)
 4. สัมผัสที่ Advanced Setup (การตั้งค่าขั้นสูง) และจากนั้นสัมผัสที่ IP Settings (การตั้งค่า IP)
 5. สัมผัสที่ Manual (ด้วยตัวเอง) และจากนั้นสัมผัสที่ IP Address (ที่อยู่ IP)
 6. การใช้คีย์แพดตัวเลข ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ป้อนที่อยู่ IP และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
  2. ป้อนซับเน็ตมาสก์ และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
  3. ป้อนดีฟอลต์เกตเวย์ และสัมผัสที่ Done (สำเร็จ)
 7. สัมผัสที่ Apply (กำหนดใช้)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย