ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - คุณลักษณะด้านระบบความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

คำประกาศเรื่องระบบความปลอดภัย

เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนมาตรฐานและโปรโตคอลระบบความปลอดภัยที่ช่วยให้ความปลอดภัยแก่เครื่องพิมพ์ ปกป้องข้อมูลบนเครือข่ายของคุณ และลดความยุ่งยากในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันภาพและการพิมพ์ที่ปลอดภัยของ HP โปรดเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ HP secure printing เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังสมุดปกขาวและเอกสารคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบความปลอดภัย และอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรดดูที่เอกสาร Security Best Practices (หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด) บนเว็บไซต์นี้ได้ด้วยเช่นกัน

Firewall (ไฟร์วอลล์)

HP Embedded Web Server ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์ ลำดับความสำคัญ แม่แบบ บริการ และนโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะไฟร์วอลล์ทำให้มีความปลอดภัยในระดับชั้นเครือข่ายทั้งในเครือข่าย IPv4 และ IPv6 ความสามารถในการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมผ่านที่อยู่ IP ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ และยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิอนุญาตใช้งานและลำดับความสำคัญสำหรับการจัดการ การค้นหา และบริการพิมพ์ได้ ทั้งหมดนี้ช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย

ใช้แท็บ Settings (การตั้งค่า) ของ Embedded Web Server ภายใต้ Security (ระบบความปลอดภัย) เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
ระบบความปลอดภัยทั่วไป
ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จากระยะไกลหรือดูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จาก EWS
การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
ปรับแต่งเครื่องพิมพ์ของคุณโดยการเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ฟังก์ชันเครื่องพิมพ์ (เช่น การพิมพ์สี) อุปกรณ์หน่วยความจำ และอัพเดตเฟิร์มแวร์
บันทึก
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย จะมีการปิดใช้งานคุณลักษณะบางรายการตามค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น การสแกนระยะไกลและเว็บสแกน) จะต้องมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้
บันทึก
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย จะมีการปิดใช้งานคุณลักษณะบางรายการตามค่าเริ่มต้น จะต้องมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้
ตัวควบคุมการเข้าใช้งาน
เปิดใช้งานและกำหนดค่าวิธีการลงชื่อเข้าใช้ เพื่อควบคุมการเข้าถึงงานเครื่องพิมพ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้
ปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บไว้
กำหนดตั้งค่าเพื่อป้องกันงานที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์จากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

อัพเดตเฟิร์มแวร์

สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ บนแท็บ Tools (เครื่องมือ) ของ Embedded Web Server ให้คลิกที่ Printer Updates (อัพเดตเครื่องพิมพ์) Firmware Updates (อัพเดตเฟิร์มแวร์) และจากนั้นInstall updates automatically (ติดตั้งอัพเดตโดยอัตโนมัติ) HP แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย