ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - มุมมองผลิตภัณฑ์

ภาพด้านหน้าซ้าย
รูปภาพ : MFP 772, 777
ฉลาก
คำอธิบาย
1
ฝาปิดด้านซ้าย
2
พอร์ตโฮสต์ USB Type A
3
กระจกสแกนเนอร์
4
แผงควบคุม (ขนาดดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น):
 • 203 มม. (8 นิ้ว) (ดังแสดง)
 • 109 มม. (4.3 นิ้ว)
5
ปุ่มปลดสำหรับแผงควบคุม 203 มม. (8 นิ้ว) - กดเพื่อยกแผงควบคุมขึ้น
6
ถาดด้านล่าง (มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเท่านั้น):
ถาดด้านล่าง (มีให้เลือกเป็นคุณลักษณะมาตรฐานหรือเป็นอุปกรณ์เสริม):
 • ถาดกระดาษ 550 แผ่น
 • ถาดกระดาษ 550 แผ่นและที่วาง
 • ถาดกระดาษ 3x550 แผ่นและที่วาง (ดังแสดง)
 • ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 4000 แผ่นและที่วาง
7
ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยหนึ่งในส่วนประกอบดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น:
 • ถาด 2 (เดี่ยว), ภาพด้านขวา: ถาดนี้เป็นถาดตามค่าเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์
 • ถาด 2 และ 3 (แบบเรียงซ้อน), ภาพด้านซ้าย: ถาด 3 เป็นถาดตามค่าเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์
8
ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
9
ที่เย็บเล่ม/ถาดเรียงกระดาษ (มีให้เลือกใช้งานในรุ่นที่กำหนดไว้)
10
ฝาปิดตลับหมึกพิมพ์
11
อุปกรณ์พิมพ์สองด้านทางซ้าย
รูปภาพ : 750
ฉลาก
คำอธิบาย
1
ฝาปิดด้านซ้าย
2
พอร์ตโฮสต์ USB Type A
3
แผงควบคุม
4
ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
5
ถาดด้านล่าง (มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเท่านั้น):
 • ถาดกระดาษ 550 แผ่น
 • ถาดกระดาษ 550 แผ่นและที่วาง
 • ถาดกระดาษ 3x550 แผ่นและที่วาง (ดังแสดง)
 • ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 4000 แผ่นและที่วาง
6
ถาด 2 - ถาดนี้เป็นถาดตามค่าเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์
7
ฝาปิดตลับหมึกพิมพ์
8
อุปกรณ์พิมพ์สองด้านทางซ้าย
ภาพด้านหน้าขวา
รูปภาพ : MFP 772, 777
ฉลาก
คำอธิบาย
1
ฝาครอบตัวป้อนเอกสาร
2
ถาดรับกระดาษของตัวป้อนเอกสาร
3
ตัวกั้นกระดาษของตัวป้อนเอกสาร
4
บริเวณใส่กระดาษของตัวป้อนเอกสาร
5
ที่กั้นหยุดถาดรับกระดาษของตัวป้อนเอกสาร
6
ฝาปิดด้านขวาล่าง (มีให้เลือกร่วมกับอุปกรณ์เสริมเท่านั้น):
ฝาปิดด้านขวาล่าง (มีให้เลือกใช้สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)
7
ฝาปิดด้านขวา
8
อุปกรณ์พิมพ์สองด้านทางขวา
9
ถาดรับกระดาษ
รูปภาพ : 750
ฉลาก
คำอธิบาย
1
ถาดรับกระดาษ
2
ฝาปิดด้านขวา
3
ฝาปิดด้านขวาล่าง (มีให้เลือกใช้สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)
4
อุปกรณ์พิมพ์สองด้านทางขวา
ภาพด้านหลัง
รูปภาพ : MFP 772, 777
ฉลาก
คำอธิบาย
1
ฝาปิดที่เย็บเล่ม (มีให้เลือกใช้งานในรุ่นที่กำหนดไว้)
2
ส่วนขยายถาด 1
3
ถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)
4
โทรสารไปยังพีซี
5
พอร์ตการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
6
พอร์ตโฮสต์ USB Type A และพอร์ตอุปกรณ์ USB Type B
7
การเชื่อมต่อสายไฟ
รูปภาพ : 750
ฉลาก
คำอธิบาย
1
การเชื่อมต่อสายไฟ
2
พอร์ตโฮสต์ USB Type A และพอร์ตอุปกรณ์ USB Type B
3
พอร์ตการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
4
ถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)
5
ส่วนขยายถาด 1
หมายเลขตลับหมึกพิมพ์และผลิตภัณฑ์
ฉลาก
คำอธิบาย
1
สล็อตตลับหมึกพิมพ์
2
หมายเลขชิ้นส่วนตลับหมึกพิมพ์
3
หมายเลขประจำเครื่องและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย