ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

    หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB โดยตรง

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB โดยตรง

หากคุณมีการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง ให้ตรวจสอบสายเคเบิล USB:
  • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์
  • ตรวจสอบว่า สายเคเบิลมีความยาวไม่เกิน 5 ม. ลองใช้สายเคเบิลที่มีขนาดสั้นลง
  • ตรวจสอบว่าสายทำงานถูกต้องด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อื่น ให้เปลี่ยนสายหากจำเป็น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย