ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - รายการบันทึกและรายงานโทรสาร

ใช้คำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์รายการบันทึกและรายงานโทรสาร:

พิมพ์รายงานโทรสารแต่ละรายการ

 1. เปิดแดชบอร์ดแผงควบคุม (ปัดแท็บแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนของหน้าจอใดๆ ลงด้านล่าง หรือสัมผัสแถบที่ด้านบนของหน้าจอหลัก)
 2. สัมผัสที่ (Setup (การตั้งค่า)) บนแดชบอร์ดแผงควบคุม
 3. สัมผัสที่ รายงาน และจากนั้นสัมผัสที่ Fax Reports (รายงานโทรสาร)
 4. สัมผัสที่ชื่อของรายงานที่คุณต้องการพิมพ์

ตั้งค่ารายงานข้อผิดพลาดของโทรสาร

รายงานข้อผิดพลาดของโทรสารคือรายงานโดยสังเขปที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับงานโทรสาร คุณสามารถตั้งค่าให้พิมพ์รายงานหลังจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:
 • เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโทรสารทุกรายการ (ค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าจากโรงงาน)
 • เกิดข้อผิดพลาดในการส่งโทรสาร
 • เกิดข้อผิดพลาดในการรับโทรสาร
 • ไม่ต้องพิมพ์เลย
  บันทึก
  ด้วยตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถระบุได้ว่าโทรสารที่รับส่งล้มเหลวหรือไม่ เว้นแต่ว่าคุณจะพิมพ์รายการบันทึกโทรสาร
 1. บนแผงควบคุม ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax (โทรสาร)
 2. ในจอแสดงผล ให้สัมผัสที่ไอคอน Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)
 3. สัมผัสที่ รายงาน และจากนั้นสัมผัสที่ Fax Error Reports (รายงานข้อผิดพลาดโทรสาร)
 4. สัมผัสเพื่อเลือกหนึ่งในรายการดังต่อไปนี้:
  เปิด (การส่งโทรสาร)
  พิมพ์รายงานเมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล ซึ่งจะตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น
  เปิด (การรับโทรสาร)
  พิมพ์รายงานเมื่อใดก็ตาม ที่เกิดข้อผิดพลาดในการรับข้อมูล
  เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร)
  พิมพ์รายงานเมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโทรสาร
  Off (ปิด)
  ไม่พิมพ์รายงานข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโทรสาร


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย