ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

ข้อมูลตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับผงหมึกต่ำหรือต่ำมาก อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลือง (Y), สีชมพู (M), สีฟ้า (C) และสีดำ (K) มีตลับผงหมึกภายในฝาด้านหน้า
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 655A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำการใช้งานมาตรฐาน
655A
CF450A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 656X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำการใช้งานสูง
656X
CF460X
ตลับผงหมึกสีฟ้า HP 655A Original LaserJet
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าการใช้งานมาตรฐาน
655A
CF451A
ตลับผงหมึกสีฟ้า HP 656X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าการใช้งานสูง
656X
CF461X
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 655A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองการใช้งานมาตรฐาน
655A
CF452A
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 656X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองการใช้งานสูง
656X
CF462X
ตลับผงหมึกสีชมพู HP 655A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูการใช้งานมาตรฐาน
655A
CF453A
ตลับผงหมึกสีชมพู HP 656X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูการใช้งานสูง
656X
CF463X
  บันทึก
ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. มือจับ
 2. ดรัมส่งภาพ
 3. ชิลด์ป้องกัน
 4. ชิพหน่วยความจำ
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
  บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก
ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์โดยถอดฝาปิดปลายพลาสติก นำตลับหมึกออกจากถุงพลาสติก แล้วถอดชิลด์ป้องกันสีส้มออก เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว
    บันทึก
  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดรัมส่งภาพสีเขียว รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องของการพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 4. จับตลับผงหมึกไว้ทั้งสองด้านแล้วเขย่า 5-6 ครั้ง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 5. รองรับด้านล่างของตลับผงหมึกด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่จับมือของตลับหมึกด้วยมืออีกข้างหนึ่ง จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่องบนชั้น แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดรัมส่งภาพสีเขียว รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องของการพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝา

ประเทศ: Flag ไทย