ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560, E87640, E87650, E87660 - 13.A2, 13.A3 กระดาษติดในถาด 2, ถาด 3

13.A2, 13.A3 กระดาษติดในถาด 2, ถาด 3

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับถาด 2 หรือถาด 3 เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.A2.XX กระดาษติดในถาด 2
 • 13.A3.XX กระดาษติดในถาด 3
  หมายเหตุ
ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
บันทึก
ขั้นตอนการนำกระดาษที่ติดออกในถาด 3 จะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น
 1. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝา
 4. เปิดถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 5. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 6. ปิดถาดกระดาษ การพิมพ์ทำต่อโดยอัตโนมัติ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย