ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660 - แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1 (13.A1)

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1 (13.A1)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากถาด 1 เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
  1. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
    รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
  2. เปิดแล้วปิดฝาปิดด้านหน้าเพื่อพิมพ์ต่อ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย