ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535 - วิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก

วิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับผงหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานจริงของตลับหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกในขณะนี้ โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ข้อมูลตลับผงหมึก
รายการ
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP Managed LJ
W9005MC
อย่าเอาตลับหมึกออกจากกล่องจนกว่าคุณต้องการจะใช้งาน
  บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่บนกล่องตลับหมึกและในคู่มือการรีไซเคิลด้านในกล่อง
 1. เปิดฝาด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 2. จับที่ปลายของตลับหมึกที่ใช้แล้วแล้วดึงออกตรงๆ เพื่อถอดออก
 3. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
    บันทึก
  เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้ว
 4. จับตลับหมึกไว้ทั้งสองด้านแล้วเขย่า 5 หรือ 6 ครั้งเพื่อให้ผงหมึกด้านในกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
 5. ดึงเทปปิดผนึกออกจากตลับหมึกและทิ้งเทป
    หมายเหตุ
  หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 6. จับตลับหมึกและจัดแนวให้ตรงกับช่องที่เกี่ยวข้องในเครื่องพิมพ์ ใส่ตับหมึกเข้าไปในช่องจนเข้าที่
 7. ปิดฝาด้านหน้า
    บันทึก
  หากฝาด้านหน้าปิดไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย