ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Managed MFP E77822, E77825, E77830 - ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ

บทนำ
เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขนาดและประเภทของกระดาษที่รองรับสำหรับแต่ละถาดสำหรับอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติและสำหรับอุปกรณ์เสริมป้อนกระดาษ.
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
  บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
ขนาดและมิติ
ถาด 1
ถาด 2
ถาด 3
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ตัวป้อนคาสเซ็ตต์คู่ (อุปกรณ์เสริม)
ตัวป้อนความจุสูง (อุปกรณ์เสริม)
Letter
215.9 x 279.4 มม.
Letter ที่มีการหมุน
279.4 x 215.9 มม.
Legal
215.9 x 355.6 มม.
Executive
184.2 x 266.7 มม.
Statement
139.7 x 215.9 มม.
Oficio 8.5 x 13
215.9 x 330.2 มม.
Tabloid
279.4 x 431.8
4 x 6
101.6 x 152.4 มม.
5 x 7
127 x 177.8 มม.
5 x 8
127 x 203.2 มม.
A3
297 x 420 มม.
A4
210 x 297 มม.
A4 ที่มีการหมุน
297 x 210 มม.
A5
148 x 210 มม.
A5 ที่มีการหมุน
210 x 148 มม.
A6
105 x 148 มม.
RA4
215 x 305 มม.
SRA4
225 x 320 มม.
B4 (JIS)
257 x 364 มม.
B5 (JIS)
182 x 257 มม.
B6 (JIS)
128 x 182 มม.
10 x 15 ซ.ม.
101.6 x 152.4 มม.
Oficio 216 x 340
215.9 x 340 มม.
8K 270 x 390
270 x 390
16K 195 x 270
195 x 270
8K 260 x 368
260 x 368
16K 184 x 260 มม.
184 x 260 มม.
8K 273 x 394 มม.
273 x 393.7 มม.
16K 197 x 273 มม.
196.8 x 273 มม.
Japanese Postcard
100 x 148 มม.
Japanese Double Postcard
148 x 200 มม.
ซองจดหมาย #9
98.4 x 225.4 มม.
ซองจดหมาย #10
104.8 x 241.3 มม.
ซองจดหมาย Monarch
98.4 x 190.5 มม.
ซองจดหมาย B5
176 x 250 มม.
ซองจดหมาย C5
162 x 229 มม.
ซองจดหมาย C6
114 x 162 มม.
ซองจดหมาย DL
110 x 220 มม.
ขนาดที่กำหนดเองจากแผงควบคุมหรือไดรเวอร์การพิมพ์หรือแอปพลิเคชัน
98–297 x 148–432 มม.
139–297 x 210–364 มม.
139–297 x 210–432 มม.
139.7–297 x 182–432 มม.
139–297 x 210–432 มม.
ประเภทกระดาษที่รองรับ
  บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ประเภทกระดาษที่รองรับ
ประเภทกระดาษ
ถาด 1
ถาด 2
ถาด 3
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ตัวป้อนคาสเซ็ตต์คู่ (อุปกรณ์เสริม)
ตัวป้อนความจุสูง (อุปกรณ์เสริม)
ธรรมดา
HP EcoFFICIENT
HP Matte 90 g
กระดาษบาง 60–74 g
กระดาษบอนด์
กระดาษรีไซเคิล
HP Matte 105 g
HP Matte 120 g
HP Soft Gloss 120 g
HP Glossy 120 g
กระดาษมันปานกลาง 96-110 g
กระดาษหนา 111–130 g
หนักปานกลางแบบมัน 96–110 g
กระดาษมันแบบหนัก 111-130 g
HP Matte 150 g
HP Glossy 150 g
กระดาษหนาพิเศษ 131-175 g
กระดาษมันแบบหนักพิเศษ 131-175 g
HP Matte 200 g
การ์ดสต็อค 176-220 g
ฉลาก
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสี
ประเภทผู้ใช้ (1–N)

ประเทศ: Flag ไทย