ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยใช้สายเครือข่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์ (Windows)

กำหนดค่า IP แอดเดรส
 1. ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้วและมีข้อความ พร้อม ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เชื่อมต่อสายเครือข่ายเข้ากับเครื่องพิมพ์และเข้ากับเครือข่าย
 3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ระหว่างนี้ เครือข่ายจะจดจำเครื่องพิมพ์ และกำหนด IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์สำหรับเครื่องพิมพ์
 4. ค้นหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
    บันทึก
  ขั้นตอนในการค้นหา IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันตามประเภทแผงควบคุม โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อกำหนดประเภทแผงควบคุมของคุณ
  • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย เพื่อระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
  • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนเครือข่าย เพื่อระบุ IP หรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์
  หากคุณไม่สามารถค้นหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณสามารถค้นหา IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์โดยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า:
    บันทึก
  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแผงควบคุม
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
  2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
   • รายงาน
   • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
   • หน้าการกำหนดค่า
  3. แตะปุ่ม View เพื่อดูข้อมูลบนแผงควบคุม หรือแตะปุ่ม Print เพื่อพิมพ์หน้า
  4. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   รูปภาพ : หน้า Jetdirect
  FutureSmart 4
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือก รายงาน
  2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
  4. แตะ พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
  5. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   รูปภาพ : หน้า Jetdirect
ติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
 4. เมื่อพรอมต์ ให้เลือกตัวเลือก เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย
 5. จากรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี IP แอดเดรสที่ถูกต้อง หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ป้อน IP แอดเดรส ชื่อโฮสต์ หรือฮาร์ดแวร์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง
 6. ในช่วงท้ายของการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น หรือคลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือกำหนดค่าคุณสมบัติการส่งดิจิตอลพื้นฐานให้กับเครื่องพิมพ์
 7. พิมพ์หน้าจากโปรแกรมใดก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

ประเทศ: Flag ไทย