ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - กำหนดค่าตัวเลือกงานเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสาร

ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสาร ในการแทนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานใดงานหนึ่ง ให้ปรับการตั้งค่าของงานบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
การตั้งค่าเริ่มต้นจะใช้ร่วมกันในวิธีโทรสารทั้งหมด ซึ่งได้แก่โทรสารแบบอะนาล็อก, LAN และ อินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ แล้วเปิด EWS:
บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
 1. ค้นหา IP แอดเดรส:
  • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
  • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนข้อมูล แล้วเลือกไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แล้ว EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
  บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสารใน Embedded Web Server (EWS):
FutureSmart 3
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบนของ EWS ให้คลิก โทรสาร
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าการส่งโทรสาร
 3. ในส่วน การตั้งค่าการสแกน ให้กำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มต้นที่อธิบายเอกสารต้นฉบับ
FutureSmart 4
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบนของ EWS ให้คลิก โทรสาร
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าการส่งโทรสาร แล้วคลิก ตัวเลือกงานเริ่มต้น
 3. บนแท็บ การตั้งค่างานทั่วไป ให้เลือกตัวเลือก แล้วคลิก ใช้
บันทึก
คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าแบบด่วนเพื่อสร้างและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ประจำสำหรับใช้งานในภายหลัง เมื่อผู้ใช้เลือกตั้งค่าแบบด่วนสำหรับงานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าแบบด่วนจะแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้น
 • FutureSmart 3: ใน EWS ใช้การควบคุมในพื้นที่ การตั้งค่าแบบด่วน ของหน้าจอ การตั้งค่าการส่งโทรสาร
 • FutureSmart 4: ใน EWS ให้คลิก การตั้งค่าแบบด่วน ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายภายใต้ การตั้งค่าการส่งโทรสาร และเลือกการตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย