ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP LaserJet Enterprise MFP - เรียงชุดงานทำสำเนา

เรียงชุดงานทำสำเนา
คุณสามารถทำสำเนาและพิมพ์เอกสารหนึ่งชุดหรือมากกว่า โดยแต่ละชุดถูกจัดเรียงตามลำดับที่ถูกต้อง
  บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม ทำสำเนา
 2. เลือกปุ่ม เรียงหน้า
 3. เลือกปุ่มตัวเลือก เปิดเรียงหน้า (ชุดเรียงลำดับหน้า) แล้วเลือกปุ่ม OK
 4. เลือกปุ่ม เริ่ม
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สำเนา
 2. เลือก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย แล้วเลือก เรียงหน้า ในรายการตัวเลือก
 3. หากยังไม่ได้เลือกไว้ ให้เลือก เรียงหน้าเปิด
 4. ในการปรับจำนวนสำเนา แตะฟิลด์จำนวนสำเนาทางซ้ายของปุ่ม ทำสำเนา เมื่อแผงปุ่มกดปรากฏขึ้น ให้ป้อนจำนวนสำเนาที่จะทำ แตะปุ่มปิด เพื่อปิดแผงปุ่มกด
 5. แตะ ทำสำเนา เพื่อเริ่มการทำสำเนา

ประเทศ: Flag ไทย