ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP - แก้ปัญหาคุณภาพของภาพสแกนและประสิทธิภาพ

เอกสารนี้อธิบายปัญหาคุณภาพของภาพสแกนและประสิทธิภาพ และวิธีการแก้ไขเมื่อสแกนโดยใช้ HP LaserJet Enterprise Multifunction Printer (MFP) ที่ใช้เฟิร์มแวร์ FutureSmart
บันทึก
คุณสามารถปรับการตั้งค่าสแกนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้ ตัวเลือกและขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม การตั้งค่าการสแกนบางอย่างที่คุณสามารถเปลี่ยนได้จากแผงควบคุมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น การตั้งค่าอื่นๆ มีผลต่องานปัจจุบันเท่านั้น HP ขอแนะนำให้ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มต้นในเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่มีแผงควบคุม FutureSmart 3 หรือ FutureSmart 4
FutureSmart 3
FutureSmart 4

บทนำ

ความละเอียดและขนาดไฟล์ภาพเป็นสองคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและทำงานร่วมกันในลักษณะต่อไปนี้:
 • ภาพที่มีความละเอียดสูงให้คุณภาพของภาพดีขึ้น แต่จะมีขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้น
 • ภาพที่มีความละเอียดต่ำให้คุณภาพของภาพไม่ดีเมื่อขนาดไฟล์ต้นฉบับลดลง
โดยทั่วไปขนาดไฟล์จะลดลงเมื่อตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้บนเครื่องพิมพ์:
 • ตั้งค่าความละเอียดเป็นค่าต่ำ
 • ตั้งสีการสแกนเป็นขาวดำ
 • เปิดใช้งานการบีบอัดสูง
โดยทั่วไปคุณภาพของภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้บนเครื่องพิมพ์:
 • ตั้งค่าความละเอียดเป็นค่าสูง
 • ตั้งค่าสีการสแกนเป็นสีหรือดำ/เทา
 • เปิดใช้งานการบีบอัดสูง
หากงานสแกนมีคุณภาพของภาพไม่ดีหรือใช้เวลาประมวลผลนาน ให้ใช้ส่วนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้:

แก้ไขปัญหาเวลาประมวลผลการสแกนนานหรืองานช้า

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานช้าหรือเวลาประมวลผลการสแกนนาน:
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือกเมนู การดูแลระบบ แล้วเลือก การตั้งค่าสแกน/ส่งดิจิตอล
 2. เลือกประเภทการการสแกน แล้วเลือก ตัวเลือกงานเริ่มต้น เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่า Color/Black
 4. เลือกตัวเลือกสี หรือ ดำ/เทา แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
  บันทึก
  การเลือกตัวเลือก สีดำ จะใช้ภาพ 1 บิตซึ่งต้องการเวลาประมวลผลการสแกนนาน
  หากตั้งค่าการตั้งค่า สี/ขาวดำ เป็น สีดำ ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือก ภาพถ่าย ในการตั้งค่า ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด
  รูปภาพ : ตัวเลือกในการตั้งค่าสี/ขาวดำ
 5. เลือกการตั้งค่า ความละเอียด
 6. เลือกค่าความละเอียดต่ำเพื่อเก็บคุณภาพของภาพที่ยอมรับได้ แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
  บันทึก
  ภาพที่มีความละเอียดสูงสร้างขนาดไฟล์ขนาดใหญ่ และเพื่อเพิ่มเวลาประมวลผลการสแกน
 7. เลือกการตั้งค่า ประเภทไฟล์เอกสาร แล้วเลือกปุ่ม ตัวเลือกไฟล์
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกประเภทไฟล์ OCR เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้ต้องการเวลาประมวลผลมาก
  อย่าเปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ลบขอบ, ตัวเลือกการตัด, ห้ามมีหน้าว่าง หรือ การวางแนวกระดาษอัตโนมัติ
 8. เลือกเพื่อลบตัวเลือก การบีบอัดสูง แล้วเลือกปุ่ม OK
  บันทึก
  หากเปิดใช้งานตัวเลือก การบีบอัดสูง สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ HP ที่ออกวางจำหน่ายก่อนฤดูใบไม้ผลิปี 2012 เวลาประมวลผลการสแกนจะนาน
  การบีบอัดสูงคือเทคโนโลยีการบีบอัดหลายเลเยอร์ขั้นสูงที่มีอยู่ในประเภทไฟล์ PDF หรือ XPS สำหรับการตั้งค่าสีหรือโทนสีเทา
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สแกน เลือกประเภทการสแกน แล้วเลือก ตัวเลือก
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้: ลบขอบ, ตัวเลือกการตัด, ห้ามมีหน้าว่าง
 3. เลือกการตั้งค่า Color/Black
 4. เลือกตัวเลือก สี หรือ ดำ/เทา
  บันทึก
  ตัวเลือก สีดำ จะใช้ภาพ 1 บิตซึ่งต้องการเวลาประมวลผลการสแกนนาน หากคุณต้องการตั้งค่าการตั้งค่า สี เป็น สีดำ ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือก ภาพถ่าย ในการตั้งค่า ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด
 5. เลือกการตั้งค่า ประเภทไฟล์และความละเอียด แล้วเลือกประเภทของไฟล์
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกประเภทไฟล์ OCR เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้จัดทำไว้สำหรับการจดจำข้อความ และต้องการเวลาประมวลผลมาก
 6. เลือกค่าความละเอียดต่ำเพื่อเก็บคุณภาพของภาพที่ยอมรับได้ และล้างเครื่องหมายในช่อง การบีบอัดสูง หากเลือกไว้
  บันทึก
  ภาพที่มีความละเอียดสูงสร้างขนาดไฟล์ขนาดใหญ่ และเพื่อเพิ่มเวลาประมวลผลการสแกน
  บันทึก
  การบีบอัดสูงคือเทคโนโลยีการบีบอัดหลายเลเยอร์ขั้นสูงที่มีอยู่ในประเภทไฟล์ PDF หรือ XPS สำหรับการตั้งค่าสีหรือโทนสีเทา หากเปิดใช้งานตัวเลือก การบีบอัดสูง สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ HP ที่ออกวางจำหน่ายก่อนฤดูใบไม้ผลิปี 2012 เวลาประมวลผลการสแกนจะนาน
 7. เลือก เสร็จ

แก้ไขปัญหาคุณภาพของภาพไม่ดี

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไฟล์คุณภาพงานไม่ดีเมื่อสแกนภาพ:
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนเพื่อเลือกเมนู การดูแลระบบ แล้วเลือก การตั้งค่าสแกน/ส่งดิจิตอล
 2. เลือกประเภทการการสแกน แล้วเลือก ตัวเลือกงานเริ่มต้น เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่า Color/Black
 4. เลือกตัวเลือกสี หรือ ดำ/เทา แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
  บันทึก
  การเลือกตัวเลือก สีดำ จะใช้ภาพ 1 บิตซึ่งต้องการเวลาประมวลผลการสแกนนาน
  รูปภาพ : ตัวเลือกในการตั้งค่าสี/ขาวดำ
 5. เลือกการตั้งค่า ประเภทไฟล์เอกสาร แล้วเลือกปุ่ม ตัวเลือกไฟล์
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกประเภทไฟล์ OCR เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้ต้องการเวลาประมวลผลมาก
  อย่าเปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ลบขอบ, ตัวเลือกการตัด, ห้ามมีหน้าว่าง หรือ การวางแนวกระดาษอัตโนมัติ
 6. เลือกตัวเลือก การบีบอัดสูง แล้วเลือกปุ่ม OK
  บันทึก
  หากเปิดใช้งานตัวเลือก การบีบอัดสูง เวลาประมวลผลการสแกนจะนาน
  การบีบอัดสูงคือเทคโนโลยีการบีบอัดหลายเลเยอร์ขั้นสูงที่มีอยู่ในประเภทไฟล์ PDF หรือ XPS สำหรับการตั้งค่าสีหรือโทนสีเทา
  รูปภาพ : ตัวเลือกการบีบอัดสูงในการตั้งค่าตัวเลือกไฟล์
 7. เลือกการตั้งค่าความละเอียด
 8. เลือกค่าความละเอียดสูง แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
  หากตั้งค่าสีการสแกนเป็นสีดำ ให้เลือกตัวเลือกค่า 200 dpi หรือ 300 dpi
  บันทึก
  ภาพที่มีความละเอียดสูงสร้างขนาดไฟล์ขนาดใหญ่ และเพื่อเพิ่มเวลาประมวลผลการสแกน
 9. เลือกการตั้งค่า คุณภาพงานพิมพ์ แล้วเลือกตัวเลือก
  บันทึก
  สำหรับการตั้งค่า สี หรือ ดำ/เทา ประเภทไฟล์เริ่มต้นคือ JPEG ตัวเลือกคุณภาพงานลดการบีบอัดของประเภทไฟล์ JPEG และปรับปรุงคุณภาพของภาพ
  รูปภาพ : ตัวเลือกปานกลางในการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพ์
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สแกน เลือกประเภทการสแกน แล้วเลือก ตัวเลือก
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้: ลบขอบ, ตัวเลือกการตัด, ห้ามมีหน้าว่าง
 3. เลือกการตั้งค่า Color/Black
 4. เลือกตัวเลือก สี หรือ ดำ/เทา
  บันทึก
  ตัวเลือก สีดำ จะใช้ภาพ 1 บิตซึ่งต้องการเวลาประมวลผลการสแกนนาน
 5. เลือกการตั้งค่า ประเภทไฟล์และความละเอียด แล้วเลือกประเภทของไฟล์ JPEG และ TIFF/MTIFF เป็นประเภทไฟล์ดีที่สุดสำหรับภาพ เลือก JPEG สำหรับขนาดไฟล์เล็กลง หรือเลือก TIFF/MTIFF สำหรับคุณภาพของภาพสูงสุด
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกประเภทไฟล์ OCR เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้จัดทำไว้สำหรับการจดจำข้อความ และต้องการเวลาประมวลผลมาก
 6. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ หากมีอยู่สำหรับประเภทไฟล์ที่เลือก:
  • ความละเอียด: เลือกความละเอียดสูง
  • คุณภาพและขนาดไฟล์: เลือกสูง (ไฟล์ขนาดใหญ่)
  • การบีบอัดสูง (ไฟล์เล็ก): เลือกช่องทำเครื่องหมาย
  บันทึก
  การตั้งค่าเหล่านี้จะเพิ่มเวลาประมวลผลการสแกน และให้ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้น
 7. เลือก เสร็จ

แก้ไขปัญหาภาพที่มีขนาดไฟล์งานใหญ่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขนาดไฟล์งานใหญ่เมื่อสแกนภาพ:
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนเพื่อเลือกเมนู การดูแลระบบ แล้วเลือก การตั้งค่าสแกน/ส่งดิจิตอล
 2. เลือกประเภทการการสแกน แล้วเลือก ตัวเลือกงานเริ่มต้น เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่า คุณภาพงานพิมพ์ แล้วเลือกตัวเลือก
  บันทึก
  สำหรับการตั้งค่า สี หรือ ดำ/เทา ประเภทไฟล์เริ่มต้นคือ JPEG ตัวเลือกคุณภาพงานลดการบีบอัดของประเภทไฟล์ JPEG และปรับปรุงคุณภาพของภาพ
 4. เลือกการตั้งค่า ประเภทไฟล์เอกสาร แล้วเลือกปุ่ม ตัวเลือกไฟล์
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกประเภทไฟล์ OCR เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้ต้องการเวลาประมวลผลมาก
  อย่าเปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ลบขอบ, ตัวเลือกการตัด, ห้ามมีหน้าว่าง และ การวางแนวกระดาษอัตโนมัติ
 5. เลือกเพื่อทำเครื่องหมายตัวเลือก การบีบอัดสูง แล้วเลือกปุ่ม OK
  บันทึก
  หากเปิดใช้งานตัวเลือก การบีบอัดสูง เวลาประมวลผลการสแกนจะนาน
  การบีบอัดสูงคือเทคโนโลยีการบีบอัดหลายเลเยอร์ขั้นสูงที่มีอยู่ในประเภทไฟล์ PDF หรือ XPS สำหรับการตั้งค่าสีหรือโทนสีเทา
  รูปภาพ : ตัวเลือกการบีบอัดสูงในการตั้งค่าตัวเลือกไฟล์
 6. เลือกการตั้งค่า สีดำ
  บันทึก
  ภาพที่สแกนเป็นสีขาวดำจะบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมื่อพื้นหลังเป็นสีดำ และข้อความเป็นสีขาว
  รูปภาพ : ตัวเลือกสีดำในการตั้งค่าสี/ขาวดำ
 7. เลือกการตั้งค่าข้อความ/ภาพดีที่สุด
 8. เลือกตัวเลือกข้อความ แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
  บันทึก
  โหมดข้อความ 1 บิตคือโหมดขนาดไฟล์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ใช้การปรับปรุงขอบขั้นสูงเพื่อสร้างข้อความในเนื้อหาภาพ
 9. เลือกการตั้งค่าความละเอียด
 10. เลือกค่า 200 dpi หรือ 300 dpi เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพสแกน แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
  บันทึก
  เนื่องจากการลดความละเอียดของภาพจะลดขนาดไฟล์และคุณภาพ โดยทั่วไปจึงควรเลือกใช้เป็นวิธีสุดท้าย
  ลูกค้าส่วนใหญ่ตั้งค่าความละเอียดเฉพาะที่ตรงตามเวิร์กโฟลว์ของตน และการลดความละเอียดมักจะส่งผลกระทบอย่างมากกับทั้งเวิร์กโฟลว์
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สแกน เลือกประเภทการสแกน แล้วเลือก ตัวเลือก
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้: ลบขอบ, ตัวเลือกการตัด, ห้ามมีหน้าว่าง
 3. เลือกการตั้งค่า สี/ขาวดำ แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • สี: สำหรับต้นฉบับที่มีสี
  • ดำ/เทา (โทนสีเทา): สำหรับต้นฉบับที่มีสีดำ สีขาว และโทนสีเทา
  • สีดำ: สำหรับต้นฉบับคุณภาพสูงที่มีสีดำและสีขาวเท่านั้น เช่น รูปลายเส้น ข้อความสีดำบนพื้นสีขาว หรือข้อความสีขาวบนพื้นสีดำ การสแกนขาวดำจะเพิ่มเวลาการสแกน และบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง
 4. เลือกการตั้งค่า ประเภทไฟล์และความละเอียด แล้วเลือกประเภทของไฟล์ JPEG เป็นประเภทไฟล์ดีที่สุดสำหรับการสแกนภาพให้มีขนาดไฟล์เล็ก
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกประเภทไฟล์ OCR เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้จัดทำไว้สำหรับการจดจำข้อความ และต้องการเวลาประมวลผลมาก
 5. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ หากมีอยู่สำหรับประเภทไฟล์ที่เลือก:
  • คุณภาพและขนาดไฟล์: เลือกตัวเลือก ปานกลาง หรือ ต่ำ
  • ความละเอียด: เลือกความละเอียดต่ำลง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าต่ำกว่า 300 dpi
  • การบีบอัดสูง (ไฟล์เล็ก): เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้หากคุณกำลังสแกนเป็นประเภทไฟล์ PDF หรือ XPS
 6. เลือก เสร็จ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย