ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2600 - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet ๒๖๒๐, ๒๖๒๑๒๖๒๓๒๖๒๒, ๒๖๒๔, ๒๖๓๐, ๒๖๓๒, ๒๖๓๓, ๒๖๓๔, ๒๖๓๕, ๒๖๓๖, ๒๖๔๐, ๒๖๕๒, DeskJet Ink Advantage ๒๖๕๕, ๒๖๘๐, ๒๖๗๕, ๒๖๗๖, ๒๖๗๗, ๒๖๗๘, ๒๖๗๙, และ all-in-one
ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำอุปกรณ์ิทั้งหมดออกจากบรรจุภัณฑ์ ต่อสายไฟ ติดตั้งตลับหมึก แล้วจึง ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com/dj2600

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้ลกอเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. กดถาดจ่ายกระดาษ เอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นจับที่มือจับและกดฝาช่องตลับหมึกลงเพื่อเปิดออก
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านในของเครื่องพิมพ์ออก
  แกะเทปและวัสดุหีบห่อออก
 5. นำฮาร์ดแวร์และวัสดุทั้งหมดออกจากกล่องก่อนนำกล่องไปทิ้งหรือรีไซเคิล รวมทั้งในส่วนของวัสดุบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2: ต่อสายไฟ

เสียบเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  ต่อสายไฟ
 2. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้ในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. นำตลับหมึกหนึ่งตลับออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 2. ดึงเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ดึงเทปพลาสติกออก
 3. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง และค่อย ๆ ดันตลับหมึกจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกดำไว้ทางขวา
  ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 4. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นปิดถาดจ่ายกระดาษ
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดา U.S. letter หรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษหลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้ายจนสุด
  เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่ปึกกระดาษเปล่าสีขาวเข้าไปในถาดกระดาษ
  ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบกระดาษ
  เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. ปรับถาดจ่ายกระดาษลง และดึงส่วนรองเสริมออก
  ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้ 123.hp.com/dj2600
บันทึก
เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกหลังจากพิมพ์เอกสารไปแล้วห้าหน้า ทำตามคำแนะนำในหน้าจัดเรียงตลับหมึกเพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียงตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย