ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2600 - การใส่กระดาษ ซองจดหมาย การ์ด

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่นต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2620 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2621 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2622 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2623 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2624 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2630 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2632 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2633 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2634 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2635 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2636 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2640 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2652 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2655 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2680 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2675 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2676 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2678 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๖๗๙ All-in-one
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการใส่กระดาษเปล่า ซอง กระดาษภาพถ่าย และการ์ด เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันปัญหาการพิมพ์ อย่าใส่กระดาษหลายประเภทในถาดป้อนกระดาษหรือพยายามใส่กระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย