ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2600 - ข้อผิดพลาดตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2652, 2655, IA 2675, IA 2676, IA 2677, และ IA 2678
เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานและข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์:
 • Cartridge Problem (ปัญหาตลับหมึก)
 • Incompatible Ink Cartridge (ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน)
 • Ink Cartridges Missing (ไม่มีตลับหมึก)
 • Ink Cartridge Problem (ปัญหาตลับหมึก)
 • ไฟแจ้งเตือนหมึกติดกะพริบและแสดงระดับหมึกที่หมดของตลับหมึกที่เกี่ยวข้อง
 1. ระดับหมึกที่หมด
 2. ไฟแจ้งเตือนหมึกติดกะพริบ
ขั้นตอนที่ 1: อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
ตลับหมึกบางรุ่นไม่รองรับกับเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์รุ่นเก่า ให้อัพเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 1. ดาวน์โหลดยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
 2. เปิดยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นมา
 3. เมื่อหน้าต่าง HP Printer Update ปรากฏขึ้น ให้ดูว่าซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้นหรือไม่
  • หากชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงขึ้นมา ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก Continue (ต่อไป)
  • หากหมายเลขประจำเครื่องปรากฏขึ้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกัน จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)
  • หากหมายเลขประจำเครื่องปรากฏขึ้นแต่สถานะเป็น 'ไม่เกี่ยวข้อง' (แถบสีเทา), แสดงว่าเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว คลิก Cancel (ยกเลิก) แล้วไปยังขั้นตอนต่อไป
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ที่หัวข้อ การอัพเดตหรืออัพเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
 4. ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เสร็จ
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ตลับหมึกที่ถูกต้อง
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกจะปรากฏขึ้นหากติดตั้งตลับหมึกที่ไม่ถูกต้อง
  บันทึก
เครื่องพิมพ์นี้จะเปิดใช้งานพร้อมระบบความปลอดภัยแบบไดนามิค โดยใช้กับตลับหมึกที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เดิมของ HP เท่านั้น ตลับหมึกที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์จาก HP ที่มีการดัดแปลงอาจไม่สามารถใช้การได้ และหากสามารถใช้การได้ในปัจจุบัน อาจไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องพิมพ์ที่้เปิดใช้งานระบบความปลอดภัยแบบไดนามิค
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
จัดซื้อตลับหมึกผ่านผู้ขายรายอื่นโดยจดรายละเอียดตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณไว้
หากการติดตั้งตลับหมึกแท้จาก HP ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่าติดตั้งตลับหมึกได้ถูกต้อง
หากตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดออกมา นำตลับหมึกพิมพ์ออก ตรวจสอบว่ามีเทปพลาสติกอยู่หรือไม่ จากนั้นติดตั้งตลับหมึกใหม่ แล้วลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
  บันทึก
HP ไม่รับประกันคุณภาพของตลับหมึกพิมพ์ที่นำมาผลิตซ้ำหรือเติมหมึกใหม่ ใช้ตลับหมึกของแท้จาก HP เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพดี
 1. หากเครื่องพิมพ์ปิดอยู่ ให้เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
 4. แกะแถบป้องกันที่อาจติดอยู่บนหน้าสัมผัสออก
    หมายเหตุ
  ห้ามดึงแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าสีทองแดงออก
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติดออก อย่าโดนหน้าสัมผัสหรือหัวพ่นหมึก
 5. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง
  • ใส่ตลับหมึกดำเข้าไปในช่องด้านขวา
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 6. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 8. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับบรรจุหมึก
เมื่อหน้าสัมผัสตลับหมึกสกปรก เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดตลับหมึก ถอดสายต่อและนำตลับหมึกออก จากนั้นทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตลับหมึกและแคร่ตลับหมึก
  หมายเหตุ
ทำความสะอาดตลับหมึกทีละตลับ ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ก้านโฟมยางหรือผ้าที่ไม่เป็นขุย (ผ้าเช็ดเลนส์หรือใช้กระดาษกรองกาแฟก็ได้)
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. ถอดสายไฟแบะสาย Ethernet หรือ USB ออก ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย
 5. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  นำตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพร้อมกันทั้งสองตลับ ให้นำตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลับ ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที
 6. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 7. ชุบผ้ายางแห้งหรือผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของสำลีลงในน้ำกลั่น และบีบผ้าให้หมาด
 8. ทำความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพื่อให้ตลับหมึกพิมพ์แห้ง
  ทำความสะอาดหน้าสัมผัส
 9. นำแผ่นสำลีชุบน้ำกลั่น และบีบน้ำออกจนหมาด
 10. ใช้สำลีหมาดทำความสะอาดหน้าสัมผัสไฟฟ้าที่แคร่ด้านในเครื่องพิมพ์
  หน้าสัมผัสที่แคร่ตลับหมึกพิมพ์
 11. ปล่อยตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
    บันทึก
  ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที
 12. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกกลับเข้าในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง
  ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 13. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อย ๆ ดันเข้าจนล็อคเข้าที่
 14. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อทำความสะอาดและติดตั้งตลับหมึกอื่นๆ กลับเข้าที่
 15. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 16. ต่อสายไฟและสาย USB หรือสาย Ethernet กลับ ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย
 17. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดอัตโนมัติ
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
ในบางครั้ง การรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์อาจสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกได้
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
    บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
 9. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 6: นำเอาตลับหมึกพิมพ์ออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
ทำขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ซึ่งได้ทำไปก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อถอดและใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปใหม่
  บันทึก
ตรวจสอบว่าตลับหมึกพิมพ์ล็อคเข้าที่เรียบร้อยหรือไม่
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 7: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกอีกครั้ง
การทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกอีกครั้งอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ซึ่งได้ทำไปก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อเพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 8: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
เปลี่ยนตลับหมึกดังกล่าวหรือตลับหมึกที่ไอคอนระดับหมึกกะพริบ
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. ปรับถาดรับกระดาษออกลงต่ำ เอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์ จับมือจับ จากนั้นปรับฝาครอบตลับบรรจุหมึกลง
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  นำตลับหมึกพิมพ์ออก
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 6. ดึงเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ดึงเทปพลาสติกออก
 7. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง และค่อย ๆ ดันตลับหมึกจนกว่าจะล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกดำไว้ทางขวา
  การล็อคตลับหมึกเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 • หากหน้าจัดเรียงตลับหมึกไม่พิมพ์ออกมาและยังพบข้อผิดพลาดให้ส่งซ่อมเครื่องพิมพ์ดังกล่าว
 • หากข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไข ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อจัดเรียงตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 9: ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์
การสแกนหน้าจัดเรียงตลับหมึกจะช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ และช่วยให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Start Copy Black หรือ Start Copy Color บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
    บันทึก
  หากหน้าจัดเรียงตลับหมึกไม่สามารถพิมพ์โดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกได้ด้วยตนเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Printer Assistant software (Windows) หรือ Printer Utility (macOS or OS X)
หลังจากจัดเรียงตลับหมึก เครื่องพิมพ์จะพร้อมสำหรับการพิมพ์ ถ่ายสำเนาและสแกน
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย