ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2600 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Windows)

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2620, 2621, 2622, 2623, 2630, 2652, 2655, DeskJet Ink Advantage 2675, 2676, 2677 และ 2678 All-in-One
ติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อใช้เครือข่ายไร้สาย หากคุณมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่าย ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ต้องการแชร์กับเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง
ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน เปิดคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 1. ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยจะต้องเตรียมการดังนี้
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 3. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้จากหัวข้อ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก
 4. เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ ให้เริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ตัวเต็มจาก HP ไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยไดร์เวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์ HP Printer Assistant สำหรับการสแกนและฟังก์ชั่นการจัดการเครื่องพิมพ์อื่น ๆ
 1. ถอดสาย USB ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 2. ไปที่ 123.hp.com/dj2600 แล้วคลิก Download (ดาวน์โหลด) เพื่อดาวน์โหลด และเรียกใช้ HP Easy Start
 3. เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกเครื่องพิมพ์ คลิกที่ My Printer Is Not Shown (ไม่มีเครื่องพิมพ์ของฉัน)
  หน้าจอ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : การคลิกเลือก My Printer Is Not Shown (ไม่มีเครื่องพิมพ์ของฉัน)
  การคลิกเลือก My Printer Is Not Shown (ไม่มีเครื่องพิมพ์ของฉัน)
 4. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากนั้นเลือก Wireless network (if applicable) (เครือข่ายไร้สาย (ถ้ามี))
  รูปภาพ : การเลือก Wireless network (if applicable) (เครือข่ายไร้สาย (ถ้ามี))
  การเลือก Wireless network (if applicable) (เครือข่ายไร้สาย (ถ้ามี))
 5. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านเครือข่ายไร้สาย
    บันทึก
  หากการดาวน์โหลดล้มเหลว ให้ไปที่ HP Customer Support - Software and Driver Downloads กรอกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง จากนั้นยืนยันเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการว่าถูกต้อง จาก Driver-Product Installation Software (ไดร์เวอร์-ซอฟต์แวร์ติดตั้งผลิตภัณฑ์) คลิก Download (ดาวน์โหลด) ติดกับไดร์เวอร์ตัวเต็ม จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้ HP Download and Install Assistant ที่มีคำแนะนำจัดไว้ให้สำเร็จ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ประเทศ: Flag ไทย