ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Pro - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ขาวดำ

บทนำ
ใช้ข้อมูลที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และคุณภาพของภาพในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro โมโน (ขาวดำ) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro สี ให้ไปที่ การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์สี
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่อไปนี้:
 • หน้าว่าง
 • หน้าว่าง
 • กระดาษม้วนงอ
 • แถบที่เข้มหรือจาง
 • รอยทางที่เข้มหรือจาง
 • งานพิมพ์ไม่ชัด
 • พื้นหลังเป็นสีเทาหรืองานพิมพ์เข้มเกินไป
 • งานพิมพ์ที่จาง
 • ผงหมึกไม่ติดแน่นกับกระดาษ
 • ผงหมึกขาดหาย
 • ผงหมึกเป็นจุดกระจัดกระจาย
 • ภาพบิดเบี้ยว
 • รอยเปื้อน
 • รอยทาง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย