ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - ย่อหรือขยายภาพสำเนา

ย่อหรือขยายภาพสำเนา

บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม ทำสำเนา
 2. เลือกปุ่ม ย่อ/ขยาย
 3. เลือกเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตัวใดตัวหนึ่ง หรือเลือกฟิลด์ การปรับ และพิมพ์เปอร์เซ็นต์ ใช้เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 25 และ 200 เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ หรือระหว่าง 25 และ 400 เมื่อทำสำเนาจากกระจกสแกนเนอร์ เลือกปุ่ม OK และคุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้
  • อัตโนมัติ: เครื่องพิมพ์จะปรับภาพให้พอดีกับขนาดกระดาษในถาดโดยอัตโนมัติ
  • รวมระยะขอบอัตโนมัติ: เครื่องพิมพ์จะย่อภาพลงเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับภาพที่จะสแกนทั้งหมดภายในส่วนการพิมพ์บนหน้ากระดาษ
  บันทึก
  ในการย่อขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่น้อยกว่า 100 ในการขยายขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่มากกว่า 100
 4. เลือกปุ่มเริ่ม
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก ทำสำเนา
 2. เลือก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย แล้วเลือก ย่อ/ขยาย ในรายการตัวเลือก
 3. เลือก อัตโนมัติ หรือเลือก ด้วยตนเอง และพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 25 ถึง 400 เลือก เสร็จ
  บันทึก
  ในการย่อขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่น้อยกว่า 100 ในการขยายขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่มากกว่า 100
 4. ในการปรับเปลี่ยนจำนวนสำเนา ให้เลือกกล่องทางด้านซ้ายของปุ่ม ทำสำเนา แล้วเลือกจำนวนสำเนาจากแผงปุ่มกดที่เปิด
 5. เลือก ทำสำเนา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย