ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

รายละเอียดทางเทคนิคเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M227fdn (G3Q79A)

ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อรุ่น
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M227fdn
หมายเลขผลิตภัณฑ์
G3Q79A
สิ่งที่จัดมาให้และอุปกรณ์เสริม
มีอะไรในกล่อง
HP LaserJet Pro MFP M227fdn ตลับหมึก HP Black LaserJet ดรัมพิมพ์ภาพ HP LaserJet สายไฟ สาย USB (เฉพาะในเอเชียแปซิฟิคเท่านั้น) คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน โปสเตอร์การติดตั้ง ใบปลิวการสนับสนุน เอกสารการรับประกัน (บางประเทศ) เอกสารกำกับเครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ในแผ่น CD-ROM ถ้อยแถลง Errata (บางประเทศ)
อุปกรณ์เสริม
ไม่
การเชื่อมต่อ
พอร์ต
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX 1 สายโทรศัพท์ (เข้า) 1 สายโทรศัพท์ (ออก)
ความสามารถเครือข่ายไร้สาย
ไม่
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการรองรับการพิมพ์โดยตรง
การพิมพ์ผ่าน USB
การทำสำเนา
การตั้งค่าเครื่องถ่ายสำเนา
จำนวนของสำเนา: สว่างขึ้น/เข้มขึ้น ปรับประสิทธิภาพ กระดาษ ถ่ายสำเนาหลายหน้า การเรียงชุด โหมดเอกสารร่าง
จำนวนสำเนาสูงสุด
ไม่เกิน 99 สำเนา
การตั้งค่าย่อ/ขยายการทำสำเนา
ตั้งแต่ 25 ถึง 400%
ความเร็วการถ่ายสำเนา (ขาวดำ, ปกติ)
สูงสุด 30 cpm
ความละเอียดของสำเนา
600 x 600 dpi
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การปล่อยกำลังเสียง
6.6 B(A) (พิมพ์ที่ 28 ppm)
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน
30 ถึง 70% RH
ความชื้นในการจัดเก็บ
10 ถึง 90% RH
ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ (เซลเซียส)
17.5 ถึง 25 °C
ช่วงของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (เซลเซียส)
-20 ถึง 60 °C
เงื่อนไขแวดล้อม
ไม่มีสารปรอท
แฟกซ์
ใช้แฟกซ์ได้
ใช่
คุณลักษณะการแฟกซ์
สมุดที่อยู่แฟกซ์ โทรด่วน รหัสบัญชีแฟกซ์ การเก็บข้อมูลและส่งต่อแฟกซ์ บล็อกแฟกซ์ขาเข้า
ความละเอียดแฟกซ์
สูงสุด 300 x 300 dpi (เปิดใช้การพิมพ์หยาบเน้นสีเทา)
หน่วยความจำแฟกซ์
สูงสุด 1,000 แผ่น
รองรับชุดหูฟังโทรศัพท์
ใช่
รองรับโหมดโทรศัพท์แฟกซ์
ใช่
โมเด็ม
33.6 kbps
ความเร็วการโทร หมายเลขสูงสุด
สูงสุด 120 เลขหมาย (การโทร 119 กลุ่ม)
ความเร็วการส่งแฟกซ์
3 วินาทีต่อหน้า
หมายเหตุความเร็วการส่งแฟกซ์
พิจารณาจากภาพทดสอบ ITU-T #1 มาตรฐานที่ความละเอียดมาตรฐาน หน้าที่ซับซ้อนหรือมีความละเอียดมากกว่าจะทำให้เวลาในการส่งเพิ่มมากขึ้น
หน่วยความจำ
หน่วยความจำ สูงสุด
256 MB
การพิมพ์ระบบโมบายล์
ระบบการพิมพ์แบบพกพา
HP ePrint AirPrint, Google Cloud Print 2.0
การเชื่อมระบบต่อเครือข่าย
โปรโตคอลเครือข่าย รองรับ
TCP/IP: IPv4 IPv6 IP Direct Mode LPD SLP Bonjour WS-Discovery BOOTP/DHCP/AutoIP WINS SNMP v 1/2/3 และ HTTP/HTTPS
การจัดการกระดาษ
ความจุการป้อน
ไม่เกิน 260 แผ่น
ความจุของถาดรับกระดาษออก
ไม่เกิน 150 แผ่น
ขนาดของสื่อที่รองรับ (ระบบเมตริก)
A4 A5 B5 (JIS) A6
ขนาดสื่อ กำหนดเอง (ระบบเมตริก)
76 x 127 ถึง 216 x 356 มม.
ประเภทสื่อพิมพ์
กระดาษ (เลเซอร์ ธรรมดา ภาพถ่าย ผิวหยาบ กระดาษไข) ซอง ฉลาก กระดาษนามบัตร ไปรษณียบัตร
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (เมตริก)
60 ถึง 163 แกรม
การจัดการกระดาษ - ADF
ความจุถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ
มาตรฐาน 35 แผ่น
ขนาดสื่อ (ADF)
A4 Letter Legal
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ, ADF (เมตริก)
70 ถึง 90 แกรม
ประเภทสื่อพิมพ์และความจุ, ADF
กระดาษธรรมดา 20 ปอนด์ 35 แผ่น
การจัดการกระดาษ - ตัวพลิกหน้าเอกสาร
น้ำหนักสื่อที่แนะนำ, สองหน้า (เมตริก)
60 ถึง 105 แกรม
ขนาด
ขนาดสูงสุด (W x D x H ระบบเมตริก)
403 x 624.4 x 455.6 มม.
น้ำหนัก (เมตริก)
9.4 กก.
ระบบไฟ
เทคโนโลยีคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยีแบบ HP Auto-On/Auto-Off
ประเภทแหล่งจ่ายไฟ
ภายใน
แหล่งจ่ายไฟ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 110 โวลท์ 110 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.9 A แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 โวลท์ 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.3 A
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
475 วัตต์ (ขณะพิมพ์งาน), 4.5 วัตต์ (พร้อมทำงาน), 1.0 วัตต์ (โหมดสลีป), 0.1 วัตต์ (ปิดอัตโนมัติ/ปลุกด้วย USB เปิดใช้งานเมื่อจัดส่ง) 0.05 วัตต์ (ปิดอัตโนมัติ/เปิดด้วยตัวเอง), 0.05 วัตต์ (ปิดด้วยตัวเอง)
ตลับหมึกพิมพ์
จำนวนของตลับหมึก
1 ดำ
ตลับหมึกพิมพ์เปลี่ยนแทน
ตลับหมึกเดิม HP 30A Black LaserJet CF230A ตลับหมึกเดิม Original Black LaserJet Toner Cartridge, CF230X ดรัมพิมพ์ภาพเดิม HP 32A LaserJet CF232A
รายละเอียดทางเทคนิคในการพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์
เลเซอร์
การพิมพ์สองด้าน
อัตโนมัติ (มาตรฐาน)
ความละเอียดในการพิมพ์ (ดีที่สุด)
สูงสุด 1200 x 1200 dpi
พื้นที่พิมพ์สูงสุด (เมตริก)
206 x 348 มม.
รอบการทำงานต่อเดือน
สูงสุด 30,000 แผ่น
ภาษาพิมพ์
PCL5c PCL6 PS PCLmS; PDF URF PWG
คุณสมบัติการทำงานอัจฉริยะของเครื่องพิมพ์
AirPrint , Instant-on Technology, HP Auto-On/Auto-Off Technology, ตลับหมึก JetIntelligence, การพิมพ์แบบสองหน้า
ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
เลขรุ่นควบคุม:
SHNGC-1503-01
ประหยัดพลังงาน
ผ่านการรับรอง ENERGY STAR® Blue Angel EPEAT® Silver
ความปลอดภัย
IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (ผลิตภัณฑ์ เลเซอร์/LED คลาส 1) IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; GB4943-2011
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
ความสอดคล้องข้อกำหนดการสื่อสาร (ฟังก์ชั่นแฟกซ์)
การสื่อสารทางแฟกซ์: ES 203 021; ข้อกำหนด R&TTE เลขที่ 1999/5/EC (ภาคผนวก II) พร้อมเครื่องหมาย CE (ยุโรป) FCC Part 68; มาตรฐานอุตสาหกรรมแคนาดา CS03 NOM-EM-015-SCFI-2015 (เม็กซิโก) PTC-200 (นิวซีแลนด์) การรับรองด้านการสื่อสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเทศ
สแกน
เทคโนโลยีการสแกน
CIS
ความเร็วในการสแกน (ปกติ)
สูงสุด 12 ppm
เชิงอรรถความเร็วการสแกน
ความเร็วในการสแกนที่วัดได้จาก ADF ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดในการสแกน สภาวะเครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ความละเอียดการสแกน, ฮาร์ดแวร์
สูงสุด 300 x 300 dpi (สีและขาวดำ, ADF) สูงสุด 1200 x 1200 dpi (สีและขาวดำ แผ่นเรียบ)
ระดับสีเทา
256
ความลึกบิต
24 บิต
การสแกน ADF แบบสองหน้า
ไม่
ขนาดสแกนแบบระนาบสูงสุด (เมตริก)
215.9 x 297 มม.
ขนาดสแกน ADF ต่ำสุด (เมตริก)
148.5 x 210 มม.
ขนาดสแกน ADF สูงสุด (เมตริก)
215.9 x 355.6 มม.
เวอร์ชั่น Twain
เวอร์ชั่น 1.9 (ระบบปฏิบัติการดั้งเดิม) เวอร์ชัน 2.1 (Windows 7 หรือรุ่นใหม่กว่า)
ความปลอดภัย
การจัดการด้านความปลอดภัย
เครือข่ายที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน Embedded Web Server การเปิด/ปิดพอร์ตเครือข่าย เปลี่ยนรหัสผ่านกลุ่มผู้ใช้ SNMPv1 การตรวจรับรอง 802.1x
เงื่อนไขทางระบบ
เงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำสำหรับ Windows
Windows 10, 8, 7 (32 บิต หรือ 64 บิต): พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 2 GB ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมอินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Internet Explorer Windows Vista (เฉพาะ 32 บิต): พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 2 GB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พอร์ต USB, Internet Explorer 8 ระบบ Windows XP SP3 หรือสูงกว่า (เฉพาะ 32 บิต): มีโปรเซสเซอร์ Intel Pentium II, Celeron หรือความเร็วเทียบเท่า 233 MHz, มีพื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 850 MB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Internet Explorer 8
ข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับ Macintosh
Apple OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite): 1 GB HD ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต USB
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่รองรับ
Windows 10, 8, 7 (32 บิต หรือ 64 บิต): พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 2 GB ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมอินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Internet Explorer Windows Vista (เฉพาะ 32 บิต): พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 2 GB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พอร์ต USB, Internet Explorer 8 ระบบ Windows XP SP3 หรือสูงกว่า (เฉพาะ 32 บิต): โปรเซสเซอร์ Intel Pentium II, Celeron หรือโปรเซสเซอร์เทียบเท่าความเร็ว 233 MHz พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 850 MBไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พอร์ต USB, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite): พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 1 GB ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต USB. Linux (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Unix (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
ระบบปฏิบัติการ (หมายเหตุการรองรับการทำงาน)
ไม่รองรับ Windows XP (64 บิต) และ Windows Vista (64 บิต) “ระบบปฏิบัติการที่รองรับ” บางส่วนเท่านั้นที่ใช้การได้กับ INBOX ซอฟต์แวร์ตัวเต็มมีเฉพาะสำหรับ Windows 7 และใหม่กว่า ระบบปฏิบัติการ Windows ร่นเก่า (XP, Vista หรือเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่า) จะใช้ได้เฉพาะไดร์เวอร์การพิมพ์เท่านั้น สำหรับ Windows Server 2003 32 บิตและ 2008 32 บิตและ 64 บิต, 2008 R2 64 บิต, 2012 64 บิต, 2012 R2 64 บิต เฉพาะไดร์เวอร์การพิมพ์เท่านั้นที่จะได้รับการติดตั้ง Windows RT OS สำหรับแท็บเล็ต (32 & 64 บิต) ใช้ไดร์เวอร์ HP สำหรับการพิมพ์ขั้นพื้นฐานที่ติดตั้งมาใน RT OS Linux จะใช้ซอฟต์แวร์ HPLIP ภายใน OS
การรับประกัน
การรับประกัน
การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขระยะเวลา 1 ปี

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย