ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Enterprise - ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องพิมพ์

บทนำ
มีหลายวิธีที่จะป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องพิมพ์ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือ ซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีไดรฟ์ที่เข้ารหัสหรืออัปเกรดเป็นไดรฟ์ที่เข้ารหัสหากมีตัวเลือก
ข้อมูลในไดรฟ์ที่เข้ารหัสจะไม่สามารถใช้ได้หากถอดออกจากเครื่องพิมพ์ ควรลบข้อมูลในไดรฟ์ก่อนบริจาค รีไซเคิล หรือโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าอิมเมจของงานพิมพ์หรือสแกนจะถูกเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ (จนกว่าจะถูกเขียนทับด้วยงานอื่น) ให้เลือกโหมดการลบไฟล์อย่างปลอดภัยในพื้นที่ การจัดการไฟล์งานชั่วคราว ของหน้า ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ
  บันทึก
หากงานอยู่ระหว่างดำเนินการในขณะที่เริ่มการทำงานของโหมดการลบข้อมูล งานจะดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มการลบข้อมูล
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS)
 1. FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์
  FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
    บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ
สถานะไดรฟ์
คลิกแท็บ การรักษาความปลอดภัย แล้วเลือกป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ เพื่อเข้าใช้สถานะไดรฟ์ใน EWS
ส่วน สถานะไดรฟ์ ของหน้า ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ มีข้อมูลเกี่ยวกับไดรฟ์แต่ละตัวที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้:
 • ประเภทไดรฟ์
 • เนื้อหาในไดรฟ์
 • หมายเลขซีเรียล
 • สถานะการเข้ารหัส
หากมีการติดตั้งไดรฟ์หลายตัวบนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ส่วน สถานะไดรฟ์ นี้เพื่อระบุว่าเครื่องพิมพ์จะใช้ไดรฟ์ตัวไหนโดยใช้การดำเนินการ ใช้ไดรฟ์... และดำเนินการ ลบไดรฟ์... บนไดรฟ์ที่ระบุเฉพาะ
ลบข้อมูลงาน
ประเภทของโหมดการลบข้อมูลสำหรับทำการลบข้อมูลมีดังต่อไปนี้:
 • ลบอย่างรวดเร็วและไม่ปลอดภัย (ไม่เขียนทับ)
 • ลบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย (เขียนทับ 1 ครั้ง) — เขียนทับข้อมูลหนึ่งครั้ง และส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์น้อย
 • ลบตามปกติอย่างปลอดภัย (เขียนทับ 3 ครั้ง) — เขียนทับข้อมูลสามครั้ง และอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์
ข้อมูลที่ลบเมื่อทำการลบข้อมูล:
 • งานที่เก็บไว้
 • ไฟล์งานชั่วคราว (สร้างจากการประมวลผลงาน)
 • โซลูชันที่ติดตั้งซึ่งจัดเก็บเป็นข้อมูลงาน
ทำการลบข้อมูลงาน:
 1. เลือกโหมดการลบข้อมูลในส่วน ข้อมูลงาน ของหน้า ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ
 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกปุ่ม ใช้
    บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากการดำเนินการลบข้อมูลงานเสร็จสิ้น แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงหน้าจอขณะการลบข้อมูลกำลังดำเนินการ การลบข้อมูลอาจใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่ลบ
เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับไดรฟ์ที่เข้ารหัส
หากติดตั้งไดร์ฟ EIO ในเครื่องพิมพ์ ข้อมูลของไดรฟ์นั้นจะแสดงในส่วน สถานะไดรฟ์ และปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน... จะสามารถใช้ได้ในส่วน เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับไดรฟ์ที่เข้ารหัส
สร้างรหัสผ่านแบบสุ่มสำหรับไดรฟ์ทั้งหมดที่เข้ารหัส:
 1. เลือก สร้างรหัสผ่านแบบสุ่มใหม่ (แนะนำ)
 2. คลิกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน...
ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเองสำหรับไดรฟ์ทั้งหมดที่เข้ารหัส:
 1. เลือก ตั้งค่ารหัสผ่านไดรฟ์ใหม่ด้วยตนเอง
 2. ป้อนรหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน: และ ยืนยันรหัสผ่าน:
 3. คลิกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน...
การจัดการไฟล์งานชั่วคราว
ใช้พื้นที่ การจัดการไฟล์งานชั่วคราว เพื่อตั้งค่าโหมดการลบข้อมูลที่ใช้เมื่อลบไฟล์งานชั่วคราวระหว่างการลบข้อมูล
ประเภทของโหมดการลบข้อมูลสำหรับทำการลบข้อมูลไฟล์งานชั่วคราวมีดังต่อไปนี้:
 • ลบอย่างรวดเร็วและไม่ปลอดภัย (ไม่เขียนทับ)
 • ลบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย (เขียนทับ 1 ครั้ง) — เขียนทับข้อมูลหนึ่งครั้ง และส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์น้อย
 • ลบตามปกติอย่างปลอดภัย (เขียนทับ 3 ครั้ง) — เขียนทับข้อมูลสามครั้ง และอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์
จัดการงานที่เก็บไว้
ใช้พื้นที่ จัดการงานที่เก็บไว้ เพื่อจัดการการตั้งค่าสำหรับงานที่เก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ และสำหรับงานทำสำเนาอย่างรวดเร็ว; งานที่เก็บไว้ที่ส่งจากไดรเวอร์การพิมพ์
การตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่ามีดังต่อไปนี้:
 • ใช้งานที่เก็บไว้ในเครื่องนี้ได้ - เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อใช้การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพ์
 • ไทม์เอาต์งานทำสำเนาอย่างรวดเร็วที่พัก - ระบุระยะเวลาที่จะพักงานทำสำเนาอย่างรวดเร็วในเครื่องพิมพ์ การตั้งค่ามีดังต่อไปนี้:
  • ปิด (ค่าเริ่มต้น)
  • 1 ชั่วโมง
  • 4 ชั่วโมง
  • 1 วัน
  • 1 สัปดาห์
 • ขีดจำกัดการจัดเก็บงานทำสำเนาอย่างรวดเร็ว - ระบุจำนวนงานทำสำเนาอย่างรวดเร็วที่สามารถจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ได้
 • เรียงงานที่เก็บไว้ตาม - ระบุวิธีเรียงงานที่เก็บไว้ตาม ชื่องาน (ค่าเริ่มต้น) หรือ วันที่
 • ชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น - โฟลเดอร์เริ่มต้นที่จัดเก็บงาน
คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้า ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ
ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ที่กล่องโต้ตอบ ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บ ให้ตรวจดูการตั้งค่าที่เลือกแล้วคลิก ใช้ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ประเทศ: Flag ไทย