ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Enterprise MFP - ตั้งค่าปริมาณหน้าที่พิมพ์หรือสแกนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามหลักของผู้ใช้แต่ละคน

บทนำ
ใช้คุณสมบัติบริการสถิติและโควต้าใน Embedded Web Server (EWS) เพื่อควบคุมปริมาณของหน้าที่พิมพ์หรือสแกนตามหลักของผู้ใช้แต่ละคน
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โควต้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนจะมีจำนวนหน้าที่พิมพ์หรือสแกนอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เครื่องพิมพ์จะสืบค้นเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เริ่มงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้มีจำนวนหน้าที่ใช้ได้อยู่ หากเซิร์ฟเวอร์ใช้ไม่ได้ เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักแอคเคาท์ผู้ใช้ หรือไม่มีจำนวนหน้าเหลือสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารถพิมพ์งานได้ โปรดดูเอกสารจากบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์โควต้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS)
 1. FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์
  FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
    บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าบริการสถิติและโควต้า
  บันทึก
หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับบริการสถิติงานภายนอก ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายกับบริการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้ทำงานกับเครื่องพิมพ์ไม่ได้ โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อบริการสถิติงานเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ยกเลิกการเชื่อมต่อบริการสถิติงาน:
 1. ไปที่ ทั่วไป จากนั้น บริการสถิติและโควต้า
 2. หากมีบริการสถิติงานหนึ่งรายการขึ้นไปแสดงในหน้านี้ ให้เลือกและคลิกปุ่ม ลบ หรือคลิกปุ่ม ลบทั้งหมด เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบริการทั้งหมด
 3. คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่า
การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โควต้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนจะมีจำนวนหน้าที่พิมพ์หรือสแกนอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เครื่องพิมพ์จะสืบค้นเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เริ่มงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้มีจำนวนหน้าที่ใช้ได้อยู่ สถานะต่อไปนี้ของเซิร์ฟเวอร์โควต้าอาจป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ ทำงานเสร็จได้
 • เซิร์ฟเวอร์โควต้าใช้งานไม่ได้
 • เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักแอคเคาท์ผู้ใช้
 • ผู้ใช้เกินโควต้าจำนวนหน้า
โปรดดูเอกสารจากบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์โควต้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โควต้า:
 1. ไปที่ ทั่วไป จากนั้น บริการสถิติและโควต้า
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเซิร์ฟเวอร์โควต้า เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
 3. ป้อน URL สำหรับเซิร์ฟเวอร์โควต้าในฟิลด์ URL เซิร์ฟเวอร์โควต้า
 4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โควต้า
 5. ตั้งค่า ไทม์เอาต์การเชื่อมต่อ จาก 10–300 วินาที หรือยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นที่ 60 วินาที ไทม์เอาต์การเชื่อมต่อ คือเวลาก่อนที่การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โควต้าจะถูกปิดหลังจากผู้ใช้ทำงานเสร็จแล้ว
 6. ตั้งค่า ไทม์เอาต์การตอบสนอง จาก 10–300 วินาที หรือยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นที่ 60 วินาที ไทม์เอาต์การตอบสนอง คือเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะหยุดความพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โควต้า หากไม่มีการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์
เมื่อเริ่มงานพิมพ์หรือสแกนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โควต้าที่ระบุ และเรียกข้อมูลการทำรายการโควต้า
ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ไปที่ ทั่วไป จากนั้น บริการสถิติและโควต้า
ที่กล่องโต้ตอบ บริการสถิติและโควต้า ให้ตรวจดูการตั้งค่าที่เลือกแล้วคลิก ใช้ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย