ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise CP5525 - ข้อผิดพลาด 13.B9.xy

ปัญหา
ข้อผิดพลาด 13.B9.xy จะปรากฏบนแผงควบคุมเมื่อกระดาษถูกดึงเข้าไปในชุดทำความร้อนและติดระหว่างทาง XY คือรหัสตัวอักขระสองหลักที่ให้ข้อมูลของปัญหาเฉพาะที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด
วิธีแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบแผ่นปิดชุดทำความร้อน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตรวจสอบแผ่นปิดชุดทำความร้อน:
 1. เปิดฝาด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 2. ถ้ามองเห็นกระดาษซึ่งกำลังจะเข้าสู่ด้านล่างของชุดทำความร้อน ให้ค่อยๆ ดึงลงเพื่อนำกระดาษออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษออก
    บันทึก
  อย่าสัมผัสลูกกลิ้งส่งกระดาษ (ภาพที่ 1) การเกิดรอยใดๆ บนลูกกลิ้งอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์
 3. จับบริเวณที่จับและบีบก้านปลดล็อคสีฟ้า (คำบรรยายภาพ 1)
  รูปภาพ : ถอดชุดทำความร้อนออก
 4. ดึงชุดทำความร้อน (คำบรรยายภาพ 2) ออกมาตรงๆ จากเครื่อง
 5. ค้นหาแผ่นปิดชุดทำความร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นปิดชุดทำความร้อนไม่มีความเสียหาย และคลิปทั้งสี่หนีบอยู่อย่างแข็งแรง
  รูปภาพ : ตรวจสอบแผ่นปิดชุดทำความร้อน
  • หากพบว่าเสีย สั่งซื้ออะไหล่ของแท้จาก HP หมายเลข RC2 – 6551 – 000CN ได้จาก HP PartSurfer
ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบลูกกลิ้งส่งกระดาษ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบลูกกลิ้งส่งกระดาษซึ่งอยู่ในถาดจ่ายกระดาษด้านบน:
 1. ค้นหาลูกกลิ้งส่งกระดาษ (จุดที่กระดาษออกจากเครื่องพิมพ์เข้าถาดจ่ายกระดาษด้านบน)
  รูปภาพ : ค้นหาลูกกลิ้งส่งกระดาษ
 2. ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งหมุนเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์หรือไม่
 3. หากลูกกลิ้งไม่หมุน เรียกใช้โปรแกรมทดสอบมอเตอร์ชุดทำความร้อน:
  1. บนแผงควบคุม กดปุ่ม Home (หน้าหลัก)
  2. กด Administration (การดูแลระบบ)
  3. กด Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา)
  4. กด Diagnostic Tests (ทดสอบวินิจฉัย)
  5. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อไฮไลต์รายการ Component Test และกดปุ่ม OK กด Component Test (ทดสอบอุปกรณ์)
  6. กด Fuser Motor หากลูกกลิ้งยังคงไม่หมุน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย HP ในท้องถิ่นหรือตัวแทนให้บริการสำหรับบริการ

ประเทศ: Flag ไทย