ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - ข้อผิดพลาด 31.03.22

ปัญหา
เมื่อมีข้อผิดพลาด 31.03.22 ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม แสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการปรับเทียบสแกนเนอร์ภายในตัวป้อนเอกสาร
วิธีแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้งล้างข้อผิดพลาด
ขั้นตอนที่สอง: ทำความสะอาดตัวเลือกพื้นหลัง
 1. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 3. ดันแท็บสีฟ้าสองตัวเข้าไปเพื่อปลด
  รูปภาพ : ปลดแท็บสองตัว
 4. เลื่อนตัวเลือกพื้นหลังออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดตัวเลือกพื้นหลัง
 5. ทำความสะอาดตัวเลือกพื้นหลังโดยใช้ผ้าไม่เป็นขุยชุบหมาด
  รูปภาพ : ทำความสะอาดตัวเลือกพื้นหลัง
 6. ทำความสะอาดกระจกสแกนภายในโดยใช้ผ้าไม่เป็นขุยชุบหมาด
  รูปภาพ : ทำความสะอาดทำความสะอาดกระจกสแกนภายใน
 7. เลื่อนตัวเลือกพื้นหลังลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ติดตั้งตัวเลือกพื้นหลัง
 8. ดันจนแท็บสีฟ้าเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวเลือกพื้นหลังเข้าที่
 9. ลดถาดป้อนกระดาษลง
  รูปภาพ : ลดถาดป้อนกระดาษลง
 10. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ขั้นตอนที่สาม: ทำความสะอาดกระจกตัวป้อนกระดาษ
  บันทึก
ฝุ่นอาจปรากฏอยู่ที่ด้านใต้ของกระจก แต่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ และไม่มีผลกระทบกับคุณภาพของสำเนาและสแกน
 1. เปิดฝาสแกนเนอร์ และค้นหาแถบกระจกขนาดหนึ่งนิ้วทางด้านซ้ายของกระจกแท่นสแกนเนอร์หลัก
  รูปภาพ : กระจกรถเอกสารและแถบสีขาว
 2. ใช้ผ้านุ่มไม่มีชนชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาดกระจกตัวป้อนเอกสาร บางรุ่นใช้กระจกตัวป้อนเอกสารด้านบนซึ่งคล้ายกับด้านล่าง ในกรณีนี้ ให้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดนี้สำหรับกระจกตัวป้อนเอกสารทั้งด้านบนและด้านล่าง
    บันทึก
  หากจำเป็น สามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดเลนส์หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อนลงบนผ้าก่อนทำความสะอาดกระจกได้ พ่นลงบนผ้าเท่านั้น ห้ามใส่ลงบนกระจกหรืออุปกรณ์โดยตรง ห้ามพ่นน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดกระจก เนื่องจากอาจซึมลงไปด้านล่างและอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อะซิโตน เบนซิน เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตดตร้าคลอไรด์กับแผ่นกระจก เนื่องจากสารเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย และ/หรือมีคราบตกค้างบนกระจกทำให้คุณภาพในการทำสำเนา/สแกนลดลง
 3. ที่ด้านใต้ของฝาสแกนเนอร์เหนือแถบของกระจกตัวป้อนเอกสารให้ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาดแถบสีขาวด้านบนและแถบโลหะ (หากมี) ในบางกรณี แค่กระจกนี้จะคล้ายกับกระจกของตัวป้อนเอกสาร
    บันทึก
  ห้ามขัดหรือใช้กระดาษเช็ดเนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเป็นรอยได้
 4. ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดกระจกตัวป้อนเอกสารและแถบด้านบนเพื่อไม่ให้เกิดรอยด่าง แล้วลองทำสำเนาหรือสแกนอีกครั้ง
ขั้นตอนที่สี่: ติดต่อ HP
หากยังเกิดปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ HP เพื่อทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย