ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - ข้อผิดพลาด 49.38.0D

ปัญหา
เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาด 49.38.0D ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เป็นการบ่งชี้ว่า มีข้อผิดพลาดของข้อยกเว้นในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยหลายสาเหตุ สาเหตุทั่วไปเนื่องมาจากเครื่องพิมพ์ได้รับแจ้งให้ดำเนินการที่เฟิร์มแวร์ไม่สามารถทำได้ และอาจไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานดังกล่าว เช่น:
  • พิมพ์ไฟล์ด้วยคำสั่งโปรแกรมที่ไม่รองรับ
  • การผสานรวมอย่่างเฉพาะของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้และการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์
  • การเชื่อมโยงกับแนวทางแก้ไขปัญหาของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับเครื่องพิมพ์
  • จังหวะเวลาเฉพาะ การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย หรือการประมวลผลงานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
แต่ละการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เริ่มการดำเนินการที่เครื่องพิมพ์ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้
วิธีแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้งล้างข้อผิดพลาด
ขั้นตอนที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์
เฟิร์มแวร์ปัจจุบันต้องดาวน์โหลดจาก HP.com โดยใช้แฟลชไดร์ฟ USB และเมนู Preboot (ก่อนบูต)
ขั้นตอนที่สาม: ติดต่อ HP
หากยังเกิดปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ HP เพื่อทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย