ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ข้อผิดพลาด HP LaserJet Enterprise P3015 - 13.01.00, Jam in tray 2 ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม

ปัญหา:

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้
13.01.00, Jam in tray 2

การดำเนินการที่แนะนำ:

 1. ตรวจสอบว่าประเภทและคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณใช้ได้มาตรฐานของ HP ดังนี้
  • ใช้กระดาษประเภทและความหนาตามที่เครื่องพิมพ์รองรับ ดูรายการประเภทกระดาษที่รองรับได้จากคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์
  • ใช้กระดาษที่ไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน
  • ใช้กระดาษที่มีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรือขอบกระดาษโค้งงอ
  • ใช้กระดาษที่ไม่มีวัสดุโลหะ เช่น กากเพชร
  • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ
  • ห้ามใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
  • ใช้กระดาษที่ไม่หยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเนื้อเรียบเนียนจะทำให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีขึ้น
 2. ตัวกำหนดความกว้างกระดาษจะต้องปรับไว้สำหรับขนาดกระดาษที่จะใส่ไว้ในถาด ลูกศรที่ตัวกั้นแนวควรได้แนวพอดีกับแนวที่ชิดกับส่วนกำหนดขนาดกระดาษ
  บันทึก
  จะมีส่วนเว้าและฉลากกำกับขนาดสื่อพิมพ์มาตรฐานไว้
  รูปภาพ : เช่น - กำหนดความกว้างเป็น Letter/Legal
 3. การปรับความยาวของถาดจะต้องตรงกับขนาดกระดาษที่ต้องการ
  บันทึก
  จะมีส่วนเว้าและฉลากกำกับขนาดสื่อพิมพ์มาตรฐานไว้ ลูกสรที่ตัวกำหนดแนวควรตรงกับแนวเส้นที่ติดกับส่วนกำหนดขนาดกระดาษพอดี
  รูปภาพ : ตัวอย่าง: กำหนดความยาวเป็น Letter
 4. ระวังการใส่กระดาษที่เสียหาย (เช่น กระดาษที่งอ มีฝุ่น ยับหรือม้วน) หรือกระดาษที่ไม่ได้มาตรฐาน
  รูปภาพ : หากเปิดกระดาษรีมใหม่ ให้เกลี่ยปึกกระดาษทั้งด้านกว้างและยาวก่อน
 5. ใส่ปึกกระดาษจากด้านหลังไปด้านหน้าเพื่อป้อกันกระดาษติดค้างที่ตัวนำแนวด้านหลัง
  อย่าใส่กระดาษเกินกว่าเครื่องหมายกำกับด้านล่างบริเวณวงกลมสีแดงตามภาพต่อไปนี้
  รูปภาพ : ตัวอย่าง: ใส่ปึกกระดาษชิดกับตัวนำแนวกระดาษด้านหลัง
  บันทึก
  การปรับตัวนำแนวกระดาษจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลดหรือป้องกันปัญหากระดาษติด
  บันทึก
  สามารถใช้ Paper Tray Spacer Kit เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยการติดตั้งตั้งกั้นระยะที่ด้านหลังของถาด (HP Part# CF116-67927)
 6. หลังจากเสร็จสิ้น ค่อย ๆ ติดตั้งถาดเข้าในเครื่องพิมพ์และทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง
 7. หากยังเกิดปัญหา ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถาด 2 ที่ลูกกลิ้งดึงกระดาษ:
  1. ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งดึงกระดาษหมุนได้อิสระ (360 องศา) หรือไม่ หากลูกกลิ้งหมุนได้อิสระ (ไม่ควรเกิดขึ้น) กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
  2. ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษโดยใช้ผ้าชุบหมาดที่ไม่เป็นขุย การขจัดคราบสะสมจะช่วยให้ลูกกลิ้งดึงกระดาษได้ดีขึ้น
  3. ตรวจสอบลูกกลิ้งดึงกระดาษว่าเสียหายหรือสึกหรอหรือไม่ เปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษตามความเหมาะสม (HP Part #: RM1-6323-000CN)
   ตัวอย่างลูกกลิ้งดึงกระดาษที่เสียหายหรือสึกหรอ:
 8. หากยังเกิดปัญหา ให้ตรวจสอบสภาพของแผ่นแยกกระดาษที่ถาด 2:
  1. ทำความสะอาดแผ่นแยกกระดาษโดยใช้ผ้าชุบหมาดที่ไม่เป็นขุย
  2. เปลี่ยนแผ่นคั่นที่เสียหาย (HP Part #: RM1-6303-000CN )
 9. หากยังเกิดข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย