ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความ 'RunDLL' Error ปรากฏขึ้นระหว่างการเริ่มทำงาน (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่ผลิตหลังจากปี 2010 กับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
หลังถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน:
RunDLL. There was a problem starting c:\<path>\HPStatusBL.dll. The specified module could not be found.
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อผิดพลาด RunDLL
ตัวอย่างข้อผิดพลาด RunDLL
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้น ให้ลบไอคอนชอร์ตคัท Monitor Ink Alerts จากโฟลเดอร์เริ่มการทำงานจาก Windows ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ไฟล์จะต้องซ่อนไว้ตามภาพ
ไฟล์บางไฟล์อาจถูกซ่อนไว้เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือลบทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่ง Windows ของคุณ
 1. ค้นหา folder options จาก Windows จากนั้นคลิกที่ Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์) จากรายการผลการค้นหา
 2. คลิกที่แท็บ View (มุมมอง)
 3. เลือก Show hidden files, folders, and drives (แสดงไฟล์ โฟลเดอร์และไดร์ฟที่ซ่อนไว้) จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)
ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ลบไอคอนลัด Monitor Ink Alerts
ลบไอคอนลัดเครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์เริ่มการทำงานของ Windows
 1. เปิดโฟลเดอร์เริ่มการทำงาน Windows ของคุณ
  • Windows 8, 10
   ใช้ file explorer เพื่อไปที่ C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  • Windows Vista, 7
   คลิก Start (เริ่ม) All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกขวาที่ Startup (การเริ่มทำงาน) จากนั้นคลิก Open (เปิด)
 2. เลือกไอคอนลัด Monitor Ink Alerts - <printer name> หรือ Monitor Cartridge Alerts - <printer name> จากนั้นกดปุ่ม Delete (ลบ)
  ไอคอนลัดเครื่องพิมพ์จะถูกลบทิ้ง
    บันทึก
  หากมีไอคอนลัดมากกว่าหนึ่งรายการ ให้ลบเฉพาะไอคอนที่ตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์ที่ถูกถอนการติดตั้ง
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  ไม่แสดงข้อผิดพลาดอีกต่อไำป

ประเทศ: Flag ไทย