ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3 - การดูแลและบำรุงรักษา

เนื้อหาส่วนนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสแกนเนอร์ สำหรับข้อมูลการบำรุงรักษาล่าสุด โปรดดู www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดสแกนเนอร์เป็นระยะ ๆ ช่วยให้แน่ใจว่างานสแกนที่ได้จะมีคุณภาพสูง ส่วนระดับของการดูแลรักษาที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณการใช้งานและสภาพแวดล้อม ทำความสะอาดเป็นระยะๆ ตามความจำเป็น

ทำความสะอาดแถบการสแกน

ในการทำความสะอาดส่วนประกอบแถบการสแกน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องสแกนเนอร์ จากนั้นให้ถอดสาย USB และอุปกรณ์จ่ายไฟออกจากสแกนเนอร์
 2. ดึงสลักไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนกระดาษ
 3. ทำความสะอาดแถบการสแกนโดยใช้ผ้านุ่มไม่มีขนที่ฉีดน้ำยาเช็ดกระจกอ่อน ๆ ลงบนผ้า
  รูปภาพ : ทำความสะอาดแถบการสแกน
    หมายเหตุ
  ให้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกเท่านั้นในการทำความสะอาดแถบการสแกน หลีกเลี่ยงน้ำยาที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน น้ำยาขัดเงา น้ำมันเบนซิน และคาร์บอนเตตราคลอไรด์ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างความเสียหายแก่แถบการสแกนได้ หลีกเลี่ยงไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพราะอาจทำให้เกิดรอยบนแถบการสแกนได้
  อย่าฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงบนแถบการสแกนโดยตรง
 4. เช็ดแถบการสแกนให้แห้งด้วยผ้าแห้งที่นุ่มและไม่มีขุย เช็ดแถบของวัสดุสะท้อนแสงสีเทาบนแต่ละแถบ
 5. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เสียบสาย USB และอุปกรณ์จ่ายไฟกลับเข้าไปที่สแกนเนอร์ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกนเนอร์ ขณะนี้เครื่องสแกนอยู่ในขั้นตอนพร้อมใช้

ทำความสะอาดช่องกระดาษผ่าน

หากภาพที่สแกนมีริ้วรอยหรือรอยขีดข่วน ให้ใช้ผ้าทำความสะอาดช่องกระดาษผ่านของ HP ในการทำความสะอาดช่องกระดาษผ่าน
บันทึก
ถ้ายังประสบปัญหากระดาษติดอยู่บ่อยครั้ง ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้ง
เมื่อต้องการทำความสะอาดช่องกระดาษผ่าน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดกล่องบรรจุผ้าทำความสะอาดช่องกระดาษผ่านของ HP โดยเริ่มเปิดที่รอยตัด ระวังอย่าฉีกผ้าทำความสะอาด
 2. นำผ้าทำความสะอาดออกมา แล้วคลี่ออก
 3. ใส่ผ้าที่คลี่ออกแล้วลงในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่หน้าทำความสะอาด
 4. เปิด HP Scanner Tools Utility แล้วคลิกแท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา)
 5. ป้อนผ้าผ่านเข้าไปในสแกนเนอร์
  จาก Clean Paper Path (ทำความสะอาดเส้นทางกระดาษ) คลิก Clean (ทำความสะอาด) เพื่อป้อนผ้าผ่านเข้าไปในสแกนเนอร์
    หมายเหตุ
  รอสักสองนาทีเพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ แห้งก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 6. ใส่กระดาษที่พิมพ์แล้วห้าแผ่นลงในสแกนเนอร์ สแกนและดูผลลัพธ์
 7. หากยังคงมีริ้วรอยอยู่ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6
  ผ้าทำความสะอาดจะทำความสะอาดภายในสแกนเนอร์ห้าครั้งภายใน 30 นาที หลังจากนั้นผ้าจะแห้ง หากการนำผ้าทำความสะอาดกลับมาใช้ซ้ำไม่สามารถลบริ้วรอยจากภาพที่สแกนได้ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้ง
 8. จาก Record Cleaning Paper Path (บันทึกการทำความสะอาดเส้นทางกระดาษ) คลิก Record Cleaning (บันทึกการทำความสะอาด) เพื่อบันทึกกิจกรรมการทำความสะอาดนี้และอัพเดตประวัติการทำความสะอาดเส้นทางกระดาษ

ทำความสะอาดลูกกลิ้ง

ควรทำความสะอาดลูกกลิ้งภายใต้สภาพต่างๆ ดังนี้:
 • HP Scanner Tools Utility จะเตือนเมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาด
 • คุณประสบกับปัญหากระดาษติดอยู่บ่อยครั้ง
 • อุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษผ่านทางเดินกระดาษ
 • ภาพที่สแกนถูกยืดออก
 • คุณสแกนเอกสารประเภทดังต่อไปนี้บ่อยครั้ง: กระดาษเคลือบ เอกสารที่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี เช่น กระดาษปราศจากคาร์บอน เอกสารที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณสูง เอกสารที่เขียนด้วยดินสอหรือที่มีรอยดินสอเขียนไว้ เอกสารที่ผงหมึกยังไม่เข้าเนื้อกระดาษ
ในการทำความสะอาดลูกกลิ้ง ทำตามขั้นตอนดังนี้:
 1. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องสแกนเนอร์ จากนั้นให้ถอดสาย USB และอุปกรณ์จ่ายไฟออกจากสแกนเนอร์
 2. ดึงสลักไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนกระดาษ
 3. บนด้านหลังของตัวป้อนกระดาษที่เปิดอยู่ ให้ใช้ปลายนิ้วเพื่อกดแท็บที่มุมบนด้านขวาของฝาครอบลูกกลิ้งดึงกระดาษ แล้วดันไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาครอบ และจะมองเห็นลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งที่อยู่ใต้ฝาครอบ
 4. เช็ดลูกกลิ้งดึงกระดาษโดยใช้ผ้าทำความสะอาดทางเดินกระดาษของ HP หรือผ้าสะอาดไม่มีขุยที่ชุบหมาดๆ ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
  เช็ดลูกกลิ้งจากบนลงล่าง โดยหมุนลูกกลิ้งให้ครบรอบ 360 องศา เพื่อแน่ใจว่าคุณเช็ดพื้นผิวจนทั่ว แล้วปิดฝาครอบลูกกลิ้ง
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วยผ้าสะอาดไม่มีขุย
 5. เช็ดลูกกลิ้งด้านบนและด้านล่างแถบสแกนด้านล่างลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งที่อยู่ด้านบนและด้านล่างแถบสแกน
 6. เปิดฝาครอบลูกกลิ้งแยกกระดาษ แล้วเช็ดลูกกลิ้งแยกกระดาษ
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งแยกกระดาษ
 7. ปิดฝาครอบลูกกลิ้งแยกกระดาษ เช็ดลูกกลิ้งด้านบนและด้านล่างแถบสแกนด้านล่างลูกกลิ้งแยกกระดาษ
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งที่อยู่ด้านบนและด้านล่างแถบสแกน
 8. กดบนทั้งสองด้านของฝาตัวป้อนกระดาษพร้อมกันเพื่อปิดฝา จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB และแหล่งจ่ายไฟเข้ากับสแกนเนอร์ใหม่อีกครั้ง
    หมายเหตุ
  รอสักสองนาทีเพื่อให้ลูกกลิ้งป้อนกระดาษแห้งก่อนที่จะป้อนกระดาษลงในตัวป้อนกระดาษ
 9. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกนเนอร์
 10. อัพเดตประวัติการบำรุงรักษาสแกนเนอร์
  1. เปิด HP Scanner Tools Utility แล้วคลิกแท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา)
  2. บน Record Cleaning Rollers (บันทึกการทำความสะอาดลูกกลิ้ง) คลิก Record Cleaning (บันทึกการทำความสะอาด) เพื่อบันทึกกิจกรรมการทำความสะอาดนี้และอัพเดตประวัติการทำความสะอาดลูกกลิ้ง
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Scanner Tools Utility Help (วิธีใช้ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร์ HP)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย