ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra M102-M106, M203 - การเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104a, M104w, M203d, M203dn, M203dw และ LaserJet Ultra M106w
ดรัมพิมพ์ภาพช่วยในการสรุปกระบวนการพิมพ์โดยการลอกลายภาพหรือข้อความไปที่กระดาษ ควรเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพตามสาเหตุต่อไปนี้
  • ไฟเตือน ติดกะพริบและข้อความ Imaging Drum Low (ดรัมพิมพ์ภาพใกล้หมด) หรือ Imaging Drum Very Low (ดรัมพิมพ์ภาพเหลือน้อยมาก) ปรากฏขึ้นที่จอคอมพิวเตอร์
  • ระดับดรัมพิมพ์ภาพที่แจ้งว่าเหลือน้อยหรือน้อยมากในซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  • เกิดปัญหาซ้ำ ๆ กันในผลงานพิมพ์ตามช่วงต่อไปนี้
    • 26 มม. (1 นิ้ว)
    • 94 มม. (3.7 นิ้ว)

ประเทศ: Flag ไทย