ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่อ่งพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra M102-M106, M203 - ข้อความ 'Toner Low' (หมึกเหลือน้อย)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104a, M104w, M203d, M203dn, M203dw และ LaserJet Ultra M106w
ข้อความ Toner Low (หมึกเหลือน้อย) หรือ Toner Very Low (หมึกเหลือน้อยมาก) ปรากฏขึ้นที่จอคอมพิวเตอร์ ขณะที่ปริมาณหมึกในตลับหมึกอยู่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ข้อความนี้เป็นการแจ้งเตือนว่าจะต้องเตรียมตลับหมึกเปลี่ยนแทนไว้ คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
  บันทึก
เมื่อข้อความ 'Toner Very Low' (หมึกเหลือน้อยมาก) ปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Ultra M106 เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานปัจจุบันให้เสร็จสิ้น จากนั้นจะไม่สามารถพิมพ์งานได้อีก คุณต้องเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อพิมพ์งานต่อ
หลังจากตลับหมึก HP หมึกเหลือน้อยมาก ประกันคุ้มครอง HP Premium Protection Warranty จะสิ้นสุดลง
คุณสามารถเปลี่ยนเมื่อข้อความ Toner Low (หมึกเหลือน้อย) ปรากฏขึ้นโดยเปลี่ยนค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย