ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra M102-M106, M203 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104a, M104w, M203d, M203dn, M203dw, LaserJet Ultra M106w และ M206dn
เปลี่ยนตลับหมึกเมื่อหมึกเหลือน้อยและคุณภาพการพิมพ์ยอมรับไม่ได้ ข้อความ Toner Low (หมึกเหลือน้อย) หรือ Toner Very Low (หมึกเหลือน้อยมาก) อาจปรากฏขึ้น และไฟเตือน ที่แผงควบคุมติดกะพริบ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พิจารณารายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย