ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M203 - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M203d, M203dn และ M203dw
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากกล่อง ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ต่อสายไฟ ลอกฟิล์มป้องกันจากแผงควบคุม ปรับตั้งค่าที่แผงควบคุม จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com/laserjet
ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
  บันทึก
เครื่องพิมพ์ของคุณติดตั้งตลับหมึกเรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ลอกเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์ จากนั้นลอกฟิล์มออกจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
ขั้นตอนที่ 2: ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
 1. ลดช่องถาดป้อนกระดาษหลักลง จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษออกให้สุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 2. ใส่กระดาศไม่เกิน 250 แผ่นโดยให้ด้านที่พิมพ์หันขึ้น และวางให้ด้านบนของหน้าหันเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก่อน หากคุณใส่กระดาษแบบเจาะ ให้ใส่กระดาษโดยให้ช่องเจาะหันไปทางด้านซ้ายของถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
  ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบของปึกกระดาษ
  อย่าดันที่กั้นแนวกระดาษแน่นจนชิดเกินไปกับกระดาษ
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 4. กดที่ส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษลงเพื่อเปิด และจากนั้น ลดส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษลง
  • หากคุณใส่กระดาษขนาด A4 หรือ letter ปิด ช่องถาดป้อนกระดาษหลัก
  • หากคุณใส่กระดาษขนาด Letter หรือขนาดใหญ่กว่านี้ อย่าปิด ช่องถาดป้อนกระดาษหลัก
  รูปภาพ : ลดส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษลง
  ลดส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษลง
    บันทึก
  ก่อนพิมพ์ ให้เลือกการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์หรือแผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 3: ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
เสียบเครื่องพิมพ์กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : การเสียบต่อสายไฟ
  การเสียบต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์จะเริ่มการทำงานและทำการปรับเทียบระบบ
 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จาก 123.hp.com/laserjet หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย